Area Turns Red 3.0: Lyckad festival trots dåligt väder

Under gårdagen, lördag 1 september, samlades ett åttiotal antirasister i Tantolunden för att delta på Area Turns Red 3.0, arrangerad av STARK, Stockholms Antirasistiska Kulturförening. På grund av det dåliga vädret ställdes musiken in, men den tappra skara som slutit upp bjöds på fyra givande politiska möten i ett stort tält. I ett annat tält fanns bokbord från olika organisationer – bland andra Arbetarmakt, och det frihetliga kollektivet Automat serverade god mat till alla närvarande mot frivilligt bidrag.

Först ut var ett möte om förortskamp, där representanter från Megafonen i Husby och från Pantrarna i Biskopsgården berättade om bakgrunden till dessa gruppers lokala organisering, och om vad de gör nu. Båda grupperna har uppstått spontant och oberoende av varandra, och representanterna gav sin syn på vad det är för samhälle som lett fram till organiseringen, och vad denna organisering har för möjlighet att utvecklas vidare. Säkert blev flera deltagare på mötet sugna på att försöka göra något i sin egen förort. Megafonen och Pantrarna visar att det är möjligt att bygga starka och förankrade lokala rörelser.

Under det andra mötet bjöd Mattias Gardell på en uppskattad föreläsning om islamofobin. Gardell gav en utförlig beskrivning av den islamofobiska ideologin, och förklarade det gemensamma perspektiv på världen som sverigedemokrater och Anders Bering Breivik delar.

Under det tredje mötet inledde Håkan Blomkvist, historiker och aktivist, med att prata om fackföreningarnas förhållande till rasismen. Han tog utgångspunkten i den rasistiskt färgade sydafrikanska gruvarbetarstrejken på 1920-talet som kämpade för att hålla gruvorna ”fria” från svart arbetskraft, förklarade fackföreningarnas roll under kapitalismen och argumenterade för att vänstern måste välja internationalismens väg i kampen i fackföreningarna. Gunnar Westin, aktiv brevbärare från SEKO Post, fortsatte därefter och påtalade vikten av att antirasistiska krafter i facket går på offensiven. Med en ny finanskris under uppsegling kan vi förvänta oss ett hårdare klimat, och det är viktigt att antirasister i facket både har de bästa antirasistiska argumenten och en alternativ kämpande strategi att föreslå gentemot det socialdemokratiska ledarskapets klass-samarbete. Gunnar sträckte också ut en hand till den antirasistiska vänstern och slog ett slag för en strategisk inriktning för samarbete mellan den antirasistiska rörelsen och fackföreningarna.

Ett fjärde möte fokuserade på den svenska flyktingpolitiken. Jonas Bergström från Aktion Mot Deportation berättade om bakgrunden till sitt eget engagemang i kampen mot deportation, och gav sin syn på varför asylkampen är viktig för antirasismen. Föredraget följdes av en kortare diskussion i smågrupper, som sedan fick rapportera tillbaka.

Överlag var Area Turns Red 3.0 en framgång. Trots mycket dåliga väderförhållanden, och trots att mobiliseringen kommit igång sent och burits upp av ett litet antal aktivister, så visade STARK med festivalen att den erbjuder en träffpunkt och ett forum som behövs. Förhoppningsvis är det inte sista gången.