Turbulenta tider i Danmark – vad gör vänstern?

EnhedslistenEn artikel från en gästskribent i Danmark.

Besvikelser över center-vänstern
Då den nya center-vänster-regeringen kom till makten, lovade den framför allt en uppgörelse med nedskärningar och rasism, kombinerat med en vilja till att upprusta välfärden. Redan några veckor efter valet gjorde de dock det motsatta: Tvärtemot sina löften besvarades inte angreppen på a-kassan med att försämringarna rullades tillbaka. LO med flera har beräknat att drygt 50 000 är utförsäkrade och åtminstone 12 000 inte får några socialbidrag alls. Handels och andra driver nu en kampanj för att förhindra att de arbetslösa hamnar i social utanförskap.

Stödet till S och SF har sjunkit drastiskt
Under de senaste två åren har Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti (SF, motsvarande Vänsterpartiet) förlorat drastiskt i väljarstöd. Det har skett i kölvattnet av deras oförmåga att lösa krisen, och S står nu inför sin största förtroendekris i partiets historia. Enligt flera opinionsundersökningar närmar sig SF snart 2 %-spärren för att få representation i Folketinget. Flera högerprofiler i SF har lämnat partiet till förmån för S av karriärskäl.

Ingrepp i lärarstrejken och hos läkarna
Under våren ägde en stor konflikt på skolorna rum. KL (motsvarande SKL, Sveriges kommuner och landsting) ville få lärarna att jobba mer och vara till fritt förfogande. Lärarnas fackförbund gick ut i strejk och blev lockoutade under större delen av april. Regeringen beslutade att ingripa till förmån för de kommunala arbetsgivarna. Samma sak skedde läkarkonflikten. Regeringen/hälsoministern, från SF, utlyste ännu mer privatiseringar i sjukvården och stärkte de privata sjukhusen.

Vad gör vänstern?
Förvisso har Enhetslistan i synnerhet tjänat på krisen i SF och S. Enhetslistan har nu nästan 10 000 medlemmar, varav många tidigare SF-are och socialdemokrater. Partiet har drygt 15 % stöd i mätningarna och runt 25 mandat. Partiets ledning hinner dock inte med att omvandla det starka stödet i mätningarna till utomparlamentariskt motstånd. Visserligen har EL stöttat lärarstrejken, talat på möten, och så vidare, men det har oftast varit gräsrötterna inom och utanför partiet som ordnat protester och skapat nätverk som ”solidaritet eller fritt fall” (med aktioner mot försämringarna av a-kassan). Inte heller ”räddningspaketet” för de utförsäkrade (en uppgörelse med regeringen) hade blivit till utan en utomparlamentrisk rörelse. Partiets verkställande utskott och partistyrelse har ändå – trots detta – vägrat att stödja protester, som exempelvis den traditionella demonstrationen vid Folketingets öppnade i början av oktober. Den 25 maj vill de anordna en egen sekteristisk demonstration långt borta från nazisterna, som ska marschera samma dag i Köpenhamn. Tyvärr kommer denna högervridning också till uttryck i stödet till Libyen-kriget under 2011, och i två uppgörelser med regeringen om nedskärningsbudgetar. Dessutom önskar partihögern slopa begrepp som ”revolution” och ”arbetarklass” från partiprogrammet, minska den interna demokratin och avdelningarnas rättigheter, samt angripa partiets pluralistiska karaktär.

Vänsteropposition bildas
Vid Enhetslistans kongress i april möttes ”partioppositionen” för första gången. Bland oppositionens drygt 70 medlemmar fanns inte bara organiserade socialister från Internationella Socialister och delar av SAP (Socialistiska Partiets systerparti, vars andra flygel stödjer partihögern och partiapparaten och även uppmanade kongressdelegater att ta ned sina röda fanor!), men även ”vanliga” gräsrötter som bekymradedes över partiets högerkurs. Läget i partiet diskuterades och ett första möte med vänsteroppositionen förberedes till mitten av juni i Odense.

De politiska motsättningarna skärps i Danmark. Detta blev också tydligt på 1 maj, då S- och SF-ministrar blev utbuade runt om i landet. Under de kommande åren behövs en stark socialistisk opposition som kan ge detta motstånd en riktning.

Stefan Godau,
mångårig medlem av Enhetslistan i Danmark, för närvarande i Berlin