Carl Skoglund – svensk revolutionär trotskist i USA

Carl Skoglund var en av de mest kända amerikanska trotskisterna under flera årtionden, men han var född i Dalsland 1884 och dog i USA 1960. I den socialistiska rörelsen i USA kallades han Skogie.

Skoglunds uppväxt i Dalsland var fattig och han fick börja arbeta tidigt när fadern dog. Han arbetade bland annat i en massafabrik där han organiserade arbetarna fackligt och ledde en strejk. Skoglund blev också medlem i socialdemokratiska partiet. Under militärtjänsten blev han ledare för en proteströrelse bland soldater som, i samband med upplösningen av unionen med Norge, hölls kvar efter den obligatoriska tiden. Faran för krig med Norge var överhängande.

I likhet med många andra svenska arbetare blev han svartlistad för sina fackliga och politiska aktiviteter. Det var särskilt vanligt efter storstrejken 1909. Två år senare bestämde sig Skoglund för att utvandra till USA. Väl där anslöt han sig till den militanta fackliga rörelsen IWW (Industrial Workers of the World). Han arbetade som rallare och skogsarbetare, men efter att ha skadats tog han sig till Minneapolis där många skandinaver slagit sig ner.

Han arbetade vid järnvägen och anslöt sig 1914 till det då radikala socialistpartiet och blev en av ledarna för vänsterflygeln i partiets skandinaviska federation. I och med att han lärt sig tyska, översatte han en del verk av Marx till engelska. När socialistpartiet i kölvattnet efter ryska revolutionen splittrades 1919, anslöt sig Skoglund till det kommunistiska parti som bildades 1919.

Skoglund ledde 1922 en omfattande strejk vid järnvägarna och blev ännu en gång svartlistad. Istället började han köra lastbil, vilket var orsaken till att han var en av de mest framträdande ledarna i den berömda transportstrejk som ägde rum i Minneapolis 1934. Han blev sedan ordförande för transportfacket Teamsters i Minneapolis.

Den amerikanska trotskismens legendariske ledare James P. Cannon var en av kommunistpartiets tre mest framträdande ledare under 1920-talet. När han anslöt sig till Trotskijs och Vänsteroppositionens kritik av stalinismen, ledde det till att Cannon och hans anhängare uteslöts ur partiet 1928. Skoglund tillhörde redan tidigare Cannons anhängare och stod sedan fast vid trotskismen till sin död.

Under andra världskriget dömdes 18 ledare för Socialist Workers Party, Fjärde Internationalens anhängare i USA, till fängelse för sitt motstånd mot kriget och regeringen. Bland dessa återfanns också Skoglund. Under förberedelserna för rättegången mot partiets ledare upptäckte åklagarna att Skoglund var papperslös. Han hotades därmed av deportation. Efter avtjänat straff i 16 månader återkom hotet.

Carl Skoglund och James P. Cannon

Carl Skoglund och James P. Cannon

Det bildades en försvarskommitté som i nio år lyckades hålla honom på fri fot. Men under den antikommunistiska hetsjakten blev han 1954 beordrad att inställa sig vid Ellis Island, den plats dit emigranter brukade komma. Det var meningen att han skulle deporteras den 28 januari 1954, ett par månader innan sin 70-årsdag. Advokater lyckades förhala det men han fängslades. Striden för att förhindra deportationen fortsatte ända till slutet av augusti. Det var bara tio minuter kvar tills fartyget skulle lämna hamnen med Skoglund ombord när spektaklet stoppades. Han släpptes den 7 oktober efter sex månader i fängelse.

Rörelsefriheten blev dock starkt begränsad och han var tvungen att sedan regelbundet rapportera till invandrarverket. Cannon berättar i sitt tal när Skoglund fyllde 70 år att myndigheter och FBI hade en omfattande dossier om honom. Ingen av hans förföljare kunde dock hitta några handlingar som kunde styrka hans identitet. På omslaget till dossiern skrevs då hans namn samt ”Har inga papper”. Skoglund var alltså papperslös långt innan begreppet blev känt.

Under sina sista år led Skoglund av hjärtproblem och han dog plötsligt mitt bland sina kamrater på partiets Trotskijskola efter att ha fixat installationen av en ny värmeanläggning och skänkt 100 av sina sista 174 dollar till en insamling för att betala utgiften. Många har omvittnat Skoglunds obrottsliga lojalitet med rörelsen, inte minst när det gäller att bidra ekonomiskt ur sina inte alltid så stora inkomster.

Skoglund var en av flera svenskar som anslöt sig till den revolutionära rörelsen i USA. Där fanns också Grace Carlson och bröderna Selander, liksom kamrater från Danmark och Norge. Han var den mest kände av dem och var en del av den amerikanska trotskismens gamla garde, det vill säga en av de som genomförde brytningen med stalinismen 1928.

Carl Skoglund

Carl Skoglund

POM