Demonstrera i Kärrtorp 22 december kl 12 mot rasism och fascism!

Som svar på nazistattacken i Kärrtorp förra söndagen kommer det att bli en stor demonstration på söndag 22 december kl 12, Kärrtorp. Vi kommer att vara där, och vi uppmanar alla andra att sluta upp (med det avser vi givetvis inte exempelvis riksdagens talman, moderaten Per Westerberg, som gärna får stanna hemma, utan samhällets progressiva krafter). Det här är Arbetarmakts flygblad för dagen.


Mobilisera arbetarrörelsen mot rasism och fascism!

Attacken i Kärrtorp den 15 december visar vilket allvarligt hot fascismen är. En antirasistisk manifestation med hundratals människor, däribland pensionärer och föräldrar med barnvagnar och till större delen boende i området, anfölls av närmare 30 nazister som kastade flaskor och smällare och slogs med påkar. Detta var en tydlig upptrappning av nazisternas våld, något de alltid vill göra men oftast inte vågar. Nazisternas blotta närvaro i våra områden, med graffiti, klistermärken och aktiviteter, är i sig ett hot.

Det är uppenbart att vi måste ta det hotet på allvar. Samtidigt finns det ingen anledning att tappa modet. Antifascisterna är många, många gånger fler än fascisterna, och t.o.m. när nazisterna i hemlighet hade mobiliserat från hela landet, och kom beväpnade, slogs de tillbaka. Vi kan inte bli modfällda, det sämsta vi kan göra är att bli rädda, stanna hemma av rädsla för bråk och överlåta gatorna till dem. Men vi måste vara beredda att försvara oss.

En annan fara är att den antirasistiska kampen bara blir en angelägenhet för ett fåtal aktivister. Så har det många gånger sett ut, och det är något vi måste ändra på. Kärrtorp 15 december var ett bra exempel. Där var det Linje 17 mot rasism som arrangerade. Det är utmärkt, vi behöver folklig förankring, lokala gräsrotsnätverk, vi behöver barnvagnarna och pensionärerna. Men också förmågan till aktivt, militant försvar mot attacker.

Det är bra att många nu vill visa sin avsky inför rasismen. Men Arbetarmakt anser att antirasismen inte kan göras till en isolerad fråga, då den hänger ihop med klassamhället i stort, med högerpolitik och ekonomiska förhållanden. Det är nödvändigt att bygga en bred massrörelse som kämpar mot inte bara rasism, också privatiseringar, deportationer, borgarpolitik, sexism och alla slags förtryck. Den nazism som visade sitt fula tryne i Kärrtorp gror inte i ett vakuum – den göds av en högerpolitik som hela tiden slår mot de svagaste i samhället. För att kapitalismen ska få styra måste folk ställas emot varandra – det är ett faktum, oavsett hur mycket olika politiker säger sig vara antirasister i dag. Därför måste vår kamp också vara socialistisk.

En åter aktiverad arbetarrörelse är den naturliga grunden för en sådan rörelse. Den måste också ta ansvar för att organisera sitt eget försvar mot nazistiskt våld – inklusive att bekämpa fascistiska rörelser var helst de formerar sig, som ett aktivt försvar. Arbetarrörelsens basmedlemmar borde kräva att deras organisationer tar tag i frågan och organiserar försvar mot nazistattacker.

Men vi kan inte bara passivt vänta på att så ska ske. Vi måste på bästa sätt försvara våra aktiviteter redan idag. Det finns utan tvekan problem med att en stor del av det förberedda försvaret av demonstrationen i Kärrtorp skedde genom organisationer som inte står under någon kontroll från en massrörelse, och utan mandat från den. Men lösningen på det är att bygga den rörelse vi skulle behöva – det är givetvis inte att klandra de kamrater som på eget bevåg och på egen risk tog på sig att försvara demonstrationen.

Vårt mål är att bygga en gräsrotsrörelse mot rasism och kapitalism, som kan organisera sitt eget försvar och på alla sätt konfrontera nazisterna. Tills vi har en sådan kommer Revolutionära fronten, AFA och andra militanta antifascister att behövas.  Människor som är beredda att med vad de har i händerna ställa sig i vägen för nazistattacker och slå tillbaka dessa är nödvändiga i den antifascistiska kampen.