Pete Seeger, 1919-2014

Seeger“Somliga ser det som blott melodier, en förströelse. Andra ser i dem uppmaningar till en röd revolution. Och vem kan säga om något av det, eller både och, är fel? Inte jag.”

Så sa den legendariske amerikanske folkmusikern och socialisten Pete Seeger om sina sånger i tidningen Rolling Stone, 1972. Han gick bort i förrgår, 94 år gammal.

När Obama först valdes till president bjöd han in Seeger och Bruce Springsteen till sin invigningskonsert, i januari 2009. Fem år senare vet vi att Obamas löften om “hopp” och “drömmar” var just det – en dröm, som dränktes i krig och massövervakning.

Det gör dock inte Pete Seegers framträdande mindre magiskt. Med barnbarnet Tao Rodriguez-Seeger och Bruce Springsteen vid sin sida framförde han sin gamla spelkamrat Woody Guthries klassiska “alternativa nationalsång”, This Land is Your Land. Seeger var alltså snart 90 år då, och hans röst bar inte för att sjunga med just den dagen, men han pratade fram versen och spelade på sin banjo.

Konsertens arrangörer ville helst stryka två verser i Guthries originaltext från 1940, en om köerna till socialkontoret, och en som uppfattades som kränkande mot den för överklassen så heliga privata äganderätten. Men Seeger och Springsteen sjöng ändå:

A great high wall there tried to stop me
A great big sign there said: “private property”
But on the other side it didn’t say nothing
That side was made for you and me

Det var en stor mur där, som försökte hindra mig
På en stor skylt stod: “privat egendom”
Men på andra sidan stod det ingenting
Den sidan tillhör dig och mig

I dag minns vi en stor sångare och musiker – hedra Pete Seeger genom att fortsätta kampen för att det här ska bli vårt land, och vår värld.

SW