Låt Kainat stanna! Demonstration i Rinkeby fredag 14/2 kl 17.00

#låtkainatstanna

kainatMigrationsverket jobbar på för att bestämma vilka som är välkomna hit och inte. I slutet av januari var det 18-åriga Sara som skulle utvisas till Etiopien, efter att det hade upptäckts att hennes pappa inte var hennes biologiska far. Det tyckte Migrationsverket var en bra anledning – eller förevändning, snarare – att skicka tillbaka Sara till Etiopien, ett land hon inte har bott i på 6 år, och där hon inte längre har några kontakter.

Samma vecka kunde vi läsa att föräldralösa Mai, också 18 år, skulle utvisas till Vietnam, där hon inte känner någon. Precis som Sara hade Mai en familj här – en familj som ville ha henne kvar – hon hade bott här i flera år, hade kompisar och gick på gymnasiet. Men hennes familj var inte hennes biologiska. Det tycker alltså Migrationsverket var en bra anledning att deportera henne till ett land där hon inte känner någon. Att hon har ett hem, en familj, skola, vänner, ett liv här tyckte de ansvariga på Migrationsverket spelade mindre roll. De hade ju hittat en biologisk anledning att skicka tillbaka henne, nu när hon har fyllt 18.

Det senaste exemplet är 16-åriga Kainat. För tre år sedan gifte sig hennes mamma med en man med svenskt medborgarskap, för att rädda sin dotter från hotet från den övriga familjen att gifta bort henne med en äldre man. De har sedan dess bott i Sverige. Mannen har sedan dess dött, och det ser Migrationsverket som en bra förevändning för att skicka tillbaka dem till Pakistan. Kainats morbror, som nu är familjens överhuvud, säger att Kainat ska giftas bort, och har hotat hennes mor att döda henne om hon lägger sig i. Han har även sagt att könsstympning kan bli aktuellt.

Att Kainat ska bli bortgift och kanske könsstympad ser dock inte Migrationsverket som något problem. Myndigheterna har ju inte hotat henne, bara enskilda personer. Att de enskilda personerna är hennes släktingar, och att myndigheterna inte kommer att göra någonting för att hjälpa Kainat och hennes mor tycker inte Migrationsverket är deras problem.

Tre exempel på människor som Migrationsverket vill utvisa. De har det gemensamt att de har någonstans att bo, har vänner och ett liv här, går i skolan. Det är svårt att se några anledningar till att de ska deporteras annat än en strävan att hålla nere andelen med ursprung i andra länder. Därför ska de skickas iväg till en osäker framtid eller, i Kainats fall, till direkta hot.

Arbetarmakts uppfattning är emellertid, som vi återkommande förklarar, inte alls att bara de som har funnit sig tillrätta i Sverige, som har avklarat det mesta av sin skolgång och kan förväntas bli lönsamma medborgare ska få stanna – även om det är intressant att även lyfta fram dessa fall för att belysa det absurda i Sveriges deportationspolitik.

Vi anser att de ekonomiska och sociala problemen som finns har sin grund i det kapitalistiska systemet, överklassen som tjänar grova pengar på det och högerpolitiken som de driver fram. Orsaken till nedskärningar, arbetslöshet och social utslagning är inte arbetare och fattiga – oavsett om de ursprungligen kommer från Sverige eller andra länder. Det saknas inte pengar och resurser i samhället. Exempelvis delar de svenska storbankerna ut 45 miljarder kronor till aktieägarna i år. Detta är dessutom bara en liten del av de stora vinster som bara kommer ett fåtal till del.

Arbetarmakt är alla deportationer. Vi anser att alla som kommer hit, vare sig de har flytt från krig, förtryck, fattigdom eller annat elände ska få stanna, och bo och jobba här som vem som helst, med samma politiska rättigheter. För att detta ska funka på bästa sätt kommer vi att behöva enas mot det verkliga problemet: direktörerna, riskkapitalisterna och högerpolitikerna. Med ett samhälle som är inriktat på våra gemensamma behov, och inte på att ett fåtal ska få allt högra vinster, och om det stora överskott som finns hos ett fåtal omfördelas, skulle det inte vara ett problem om vi blev flera människor här. Arbetarmakts svar är därför:

  • Stoppa alla deportationer. Mobilisera för att fysiskt stoppa polisen från att utvisa
  • Öppna gränserna
  • Papper och fulla politiska rättigheter till alla flyktingar och papperslösa
  • Integrera alla papperslösa i fackföreningarna, med fulla rättigheter
  • Gemensam klasskamp mot överklassen och högerpolitiken
  • En ordentlig omfördelning av samhällets resurser. Konfiskera stora förmögenheter och vinster. Kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn.

Demonstrera för Kainat

På fredag 14 februari kl 17 kommer det att vara en demonstration i Rinkeby centrum mot utvisningen av Kainat. Vi uppmanar alla som kan att komma dit.

No Responses