Schweiz: riv upp den reaktionära folkomröstningen och öppna gränserna

Idag hölls ännu en reaktionär folkomröstning i Schweiz. Denna gång handlade det om att minska invandringen, efter att det rasistiska Schweiziska folkpartiet fört en lång kampanj om att det kommer för många invandrare.

Mer precist handlade folkomröstningen om att säga upp avtalet med EU om fri rörlighet. Redan förra året folkomröstade Schweiz för att kraftigt skärpa reglerna för vilka som kan få asyl i landet. Exempelvis ingick att soldater som deserterat från krig inte ska kunna få asyl, och flyktingar ska inte längre kunna söka asyl på schweiziska konsulat och ambassader.

I fallet med EU:s regler kan det emellertid bli problem för Schweiz att ändra. EU hotar med att även riva upp andra avtal med landet, vilket kan få kännbara konsekvenser, då merparten av såväl importen som exporten sker med just EU.

Men oavsett om EU med de ekonomiska realiteternas hjälp tvingar Schweiz att ge efter på den här frågan så är det reaktionära innehållet i beslutet tydligt.

Visst, det ser gemytligt ut, men många av deras folkomröstningsresultat på sistone har varit mindre trevliga

Som vi tidigare har förklarat betraktar vi inte rasistiska, sexistiska eller på annat sätt reaktionära lagar och beslut som legitima eller demokratiska, helt oavsett hur de har fattats. Detta gäller såväl parlamentsbeslut som folkomröstningar. Om en verklig arbetarregering tog över skulle vi vara för att inskränkningarna av asylrätt, flyktingars rättigheter, begränsning av aborträtt e.d. togs bort redan första dagen, folkomröstningsbeslut eller inte.

En regering som verkligen representerade arbetarklassen skulle givetvis gå längre än så. Den skulle lägga hela skulden för den ekonomiska krisen, arbetslösheten och fattigdomen där den här hemma: hos direktörerna, riskkapitalisterna, aktieklipparna, bankerna och storföretagen. Alla flyktingar, förtryckta och fattiga skulle däremot betraktas som kamrater, och inbjudas att delta i den gemensamma kampen mot våra verkliga fiender: kapitalismen och dess företrädare. Detta skulle innebära att öppna gränserna, och gemensamt besluta om hur vi ska ta tillbaka tillgångarna som de rika ha stulit från oss, för att använda dem på bättre sätt.

Jens-Hugo Nyberg

Så här skulle det schweiziska fotbollslaget se ut utan invandrare.

Så här skulle det schweiziska fotbollslaget se ut utan invandrare.