Kontrarevolution och motstånd i Ukraina

Förbundet för Femte Internationalens Internationella sekretariat har publicerat en längre analys av situationen i Ukraina. Vi kommer att översätta artikeln inom kort. Här är avslutningen:

Den ukrainska arbetarklassen kan omöjligen på egen hand, eller isolerade från omvärlden, slutföra klasskampen mot sina ”egna” oligarker eller motstå imperialistisk underordning under USA, EU eller Ryssland. Ukrainas arbetare behöver, och förtjänar, kraftigt stöd från arbetare i hela världen. Arbetare i imperialistiska stater (som Ryssland, USA och EU) har en särskild plikt att aktivt gå till kamp mot ”sin” överklass försök att antingen lägga under sig hela Ukraina, via EU och Nato, eller splittra landet i intressesfärer efter etniska eller språkliga skiljelinjer. Det är också av största vikt att avslöja Obamas, Merkels och de andras försök att framstå som försvarare av demokrati eller mänskliga rättigheter – och att avslöja Putins försök att framstå som garanten för Ukrainas ryska befolkning.

Det bästa sättet för socialister och antikrigsaktivister i imperialistiska länder att visa sin solidaritet på är att bygga en internationell antikrigsrörelse mot all imperialistisk krigshets, i solidaritet med det antifascistiska motståndet.

Grunderna för en sådan rörelse är:

  • Nej till USA- eller EU-bojkotter mot Ryssland – alla Nato-krigsskepp ut ur Svarta havet och Östersjön
  • Ut med alla Västarméer ur Östeuropa – inga Nato-manövrar i Ukraina
  • Ned med alla imperialistiska interventioner, västlig eller rysk. Inga utländska styrkor i Ukraina. Ut med amerikanska och ryska säkerhetstjänster ur Ukraina
  • Stoppa allt statsstöd till juntan i Kiev, stoppa genomförandet av EU:s nedskärningsprogram. Avskriv Ukrainas skulder till internationella banker och finansinstitutioner
  • Solidaritet med det antifascistiska motståndet. Försvara vänstern (Ukrainas kommunistiska parti och Borotba) mot repression

Läs hela artikeln på engelska på Förbundet för Femte Internationalens hemsida: Counter-revolution and Resistance in Ukraine.