Rapport: Solidaritetsmanifestation med det kämpande Kobane

Människor i solidaritet med Kobane, Sergels torg 7 oktober

Människor i solidaritet med Kobane, Sergels torg 7 oktober

De fascistiska horderna i Islamiska staten (IS/Daesh) fortsätter sin blodiga framryckning. Sedan en tid tillbaka är det framför allt de kurdiska områdena i Syrien och Irak som utsätts, och för närvarande står de hårdaste striderna vid och i den kurdiska staden Kobane, nära turkiska gränsen. De hjältemodiga med otillräckligt beväpnade kurdiska försvararna i YPG pressas hårt av de med tunga vapen betydligt bättre välförsedda islamist-fascisterna. Invånarna i de kurdiska områdena riskerar att massakreras och de överlevande förslavas, och omvärlden låter detta ska. Turkiet, med en av världens starkaste krigsmakter, väljer att stänga sin gräns för de kämpande kurderna, istället för att ge dem tillräckligt med vapen för att stoppa IS/Daesh, vilket inte nämnvärt skulle anstränga den turkiska militärbudgeten.

Protester och solidaritetsmanifestationer har börjat organiseras i flera länder. Måndagen 6 oktober stormade kurder det nederländska parlamentet, och dagen efter trängde andra grupper in i EU-parlamentet. I Stockholm organiserades också solidaritetsmanifestationer med Kobane 7 oktober. Mitt på dagen en manifestation utanför amerikanska ambassaden, och på eftermiddagen en på Sergels torg.

Manifestationerna utlystes med kort varsel – först kvällen innan började informationen spridas. Detta innebar givetvis att det var svårare att mobilisera folk. Några hundra slöt i alla fall upp. En stor del var av allt att döma kurder – däremot var den svenska vänstern svagt representerad, bara ett fåtal grupper hade ens någon på plats. Det var också kurdiska representanter som höll i manifestationen och de flesta talen. Glädjande att se solidariteten med dem som kämpar för sina liv – nu skulle det behövas en massiv solidaritetsrörelse som samlar in pengar själva samt kräver av sina regeringar att de genast skickar vapen till Kobane!

Jens-Hugo Nyberg