Ett första krav på nya regeringen: skicka vapen till Rojava och Kobane!

Flera kulsprutor behöver de säkerligen, men också tyngre vapen mot stridsvagnar och flygplan

Flera kulsprutor behöver de säkerligen, men också tyngre vapen mot stridsvagnar och flygplan

Stefan Löfven har tillkännagett den regering han ska leda. Vi har inget förtroende för regeringen, som inte bara leds av högersossar, utan även innehåller miljöpartister. Socialdemokraterna är dock, trots att ledningen är så grundligt byråkratiserad och högervriden, en del av arbetarrörelsen, och så länge de intar den ledande ställning de fortfarande har bör arbetarklassen kräva att de för en politik i deras intresse. Utan illusioner och utan att tro att Löfvens partiledning kommer att föra en arbetarpolitik, men dock ställa krav, som lämpligen underbyggs med organisering underifrån, demonstrationer och politiska strejker. Ett första krav, ett brådskande och akut krav är att skicka vapen till Rojava och Kobane, och alla som slåss för sina liv mot ISIS fascistiska mördarhorder.

Ett vanligt krav inom vänstern har alltid varit att stoppa den svenska vapenexporten. Arbetarmakt ger inget stöd till svensk vapenindustri, eller militär, men så länge det finns vapen och annat krigsmateriel föredrar vi att det skickas dit det behövs och gör nytta. Vi är emot all vapenexport till reaktionära diktaturer, till krigshetsande imperialister, till vapensamarbete med Israel, USA och NATO länder, till alla regimer som kan förväntas använda vapnen till att förtrycka arbetarna, de fattiga och förtryckta. Däremot är vi för att beväpna dem som slåss mot förtryck, och för frihet och för sina liv.

Just nu slåss delar av Syrien och Irak, och framför allt de kurdiska områdena, mot ISIS mordiska och ultrareaktionära anstormning. Alla progressivt sinnade människor borde vara för att försvara dessa områden, och att skicka dit vapen, inklusive artilleri, luftvärn, stridsvagnar och flygplan, för att möjliggöra detta. Även de delar av det syriska upproret som strider mot både ISIS och Assads diktatur – med betydligt mer blod på sina händer än ISIS hittills har skaffat sig – förtjänar vapenlaster. Detta innebär inte att vi har något politiskt förtroende för dem, men väl att de förtjänar att kunna försvara sig. Terroriststämpeln på PKK bör givetvis omgående hävas.

Kravet borde vara att vapnen skickas omgående, gratis och utan några villkor. Alla hittills inte uppfyllda kontrakt på vapenlaster till regeringar som antingen kan förväntas använda dem till förtryck eller krigshets, eller åtminstone inte för att slåss för livet mot islamist-fascistiska massmördare bör givetvis helt nedprioriteras, och detsamma gäller den svenska krigsmaktens påstådda behov. Det finns nu en möjlighet att faktiskt göra något för friheten och freden i världen. Vi har inga illusioner om att Löfvens nya regering har tänkt göra denna insats, men vi föreslår att vi – arbetarrörelsens gräsrötter och alla som värnar om de förtrycktas kamp för frihet och självförsvar – sätter maximal press på den att agera genom att redan idag börja lasta vapen, på gator, arbetsplatser, skolor och genom en störtflod av uppmaningar genom mejl och på twitter.

Det är givetvis troligt att regeringen inte kommer att gå med på detta, eller ”utreda”, ”diskutera” och förhala tills det är för sent – såvida inte pressen underifrån blir massiv. Vi anser inte heller att vi har någon plikt att vänta på att regeringen agerar. Om vi hade tillräckligt radikala fackföreningar skulle vi vara helt för att vapenlaster eller annat nödvändigt skickades till Rojava och Kobane istället för dit det var tänkt. Detta är knappast möjligt i nuläget, vilket vi beklagar. Däremot borde ett självklart krav vara att inga som helst juridiska åtgärder tas mot dem som är beredda att åka dit som frivilliga för att sluta upp i kampen. Detta borde kompletteras med att detta underlättades genom att staten betalade resorna, gjorde det olagligt att vägra ge dessa ledigt eller att vidtaga några som helst åtgärder mot dem för att de åkte (inklusive från Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans sida, eller räkningar de inte kunde betala i sin frånvaro etc.), och givetvis bör de ha full rätt till vård och annat som behövs vid hemkomsten. Dessutom borde vi kräva att det blir helt lagligt att samla in och skänka pengar till YPG/PKK, till vapen eller vad de än behöver, utan att riskera att fällas för påstått stöd till terrorbrott e.d. Arbetarrörelsen och alla som bryr sig om frihet och försvar mot dödliga angrepp borde sätta igång och samla in pengar, och ett stort bidrag borde kommer från statskassan – utöver det bistånd som redan är budgeterat.

Arbetarmakts Arbetsutskott