8 mars: Kvinnokamp måste innebära kamp mot högerpolitiken!

8mars2015-flygblad

Flygbladet går att ladda ner i PDF-format för utskrift här.

Arbetarmakts flygblad på Internationella kvinnodagen

Ännu ett år har gått sedan förra årets kvinnodag, men inte mycket har förändrats. Kvinnor har i allmänhet lägre löner, kvinnodominerade yrken har lägre status, kvinnor är underrepresenterade på alla sorters maktpositioner, kvinnor och tjejer möts ständigt av normer för hur kvinnor ”ska” vara, samtidigt som våldet mot kvinnor, i form av våldtäkter, näthat och näthot, misshandel och – i de mest extrema fallen – mord fortsätter.

Det är viktigt att utmana och förändra folks attityder, att ta strid mot all form av diskriminering och att värna om aborträtten. Men alla dessa frågor är nära sammanvävda med klassamhället, och de försämringar som har drabbat en stor del av kvinnorna beror i hög grad på högerpolitiken.

De största problemen för många kvinnor hänger ihop med att deras yrken är underbetalda, osäkerhet på arbetsmarknaden, att den offentliga servicen blir allt sämre och allt mer utsatt för privat vinstjakt, att stressen och osäkerheten för många grupper av arbetare ökar, svårigheten att få bostad till rimligt pris, att många bostadsområden blir allt mer slitna och nedgångna, utförsäkringar och deportationer, och så vidare.

Ta resurserna där de finns!
Inget av dessa problem, liksom inga andra problem som rör samhällets uppbyggnad, kan åtgärdas utan att högerpolitiken slås tillbaka – inklusive den marknadsanpassade politik som den nuvarande S-MP-regeringen för. Kvinnodominerande yrkens låga löner och status, sämre sjukvård eller skolor som läggs ner mitt i ett läsår på grund av kortsiktiga vinstintressen kommer inte att förändras bara genom allmänna appeller om kvinnors rättigheter.

För att åtgärda detta krävs också resurser. På sikt är det samhälls-ekonomiskt lönsamt att rusta upp den alltmer nedgångna offentliga sektorn och slitna bostadsområden, att höja låga kvinnolöner, kraftigt öka anslagen till kvinnojourer, sänka arbetstiden, ta hand om flyktingar som hotas av deportering, ge sjuka, arbetslösa och sjuka en ersättning de kan leva på, med mera – men på kortare sikt innebär det rejäla kostnader. Inom de vanliga budgetar som riksdagspartierna diskuterar kan några miljarder flyttas hit och dit. Feministiskt initiativs jämställdhetspott för att höja kvinnolönerna beräknas ge 14 miljarder, varav hälften ska tas från arbetsköparna – en låg summa även om man bara jämför med storbankernas vinster för 2014.

Det enda sättet att verkligen finansiera de åtgärder som behövs är att ta resurserna där de finns i överflöd: hos överklassen, storföretag och banker. Vi behöver en betydligt mer radikal vänsterpolitik än den Vänsterpartiet står för. Vi kan inte förlita oss på att direktiv från Medlingsinstitutet eller den ansiktslösa marknaden kommer att lösa något.

Klasskamp och kvinnokamp
Men det här är inget ensidigt förhållande. Det är inte bara så att kvinnokampen – för de allra flesta kvinnor – behöver klasskamp mot högerpolitiken. Klasskampen behöver också kvinnokamp. Sexistiska attityder inom arbetarrörelsen och kvinnors underrepresentation är ett stort hinder för att någon verklig kamp ska komma igång. Detsamma gäller all form av rasism.

Det bästa sättet att fira den internationella socialistiska kvinnodagen är att föra en offensiv, revolutionär kamp för kvinnliga arbetares rättigheter, som en del av vår kamp mot den överklass som trycker ned oss.

 • Lika lön för lika arbete – men också rejäla lönelyft för låglönesektorer
 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • Slå tillbaka alla hot mot aborträtten
 • Rejält upprustad offentlig sektor – helt utan privata vinstintressen
 • Återförstatliga det som har blivit privatiserat, återreglera avreglerade marknader
 • Bygg billiga hyresrätter – dra tillbaka ombildningarna
 • Självförsvarsträning i skolan, kraftigt ökat stöd till kvinno- och tjejjourer
 • Ta hot och våld mot kvinnor på allvar – rensa bort sexismen inom rättsväsendet
 • Ingen tolerans för sexism, rasism eller angrepp på hbt-personer
 • Ge sjuka och arbetslösa en skälig ersättning. Stoppa utförsäkringarna
 • Lägg ner RUT. Ökade resurser till hemtjänst åt dem som verkligen behöver den
 • Solidaritet med alla papperslösa och flyktingar. Låt dem stanna, ge dem fullständiga medborgerliga rättigheter och integrera dem i kvinno- och klasskampen!
 • Inför en kraftig beskattning av förmögenheter och vinster
 • Revolutionär kvinno- och klasskamp för socialismen!

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *