Grön ungdoms språkrör stödjer krigsförbrytaren Erdogan

Det här är en reaktionär krigsförbrytare, oavsett hur mycket Grön ungdoms språkrör framställer honom som fredsvän

Det här är en reaktionär krigsförbrytare, oavsett hur mycket Grön ungdoms språkrör framställer honom som fredsvän

Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom (GU) hamnade lite i rampljuset när de hade tagit initiativet till den stora manifestationen Refugees welcome på Sergels torg, Stockholm 6 september. Som initiativtagare var de också de huvudsakligt ansvariga för upplägget, där samtliga alliansens ungdomsförbund, inklusive det allt brunare KDU, skulle få tala – men däremot inte Ung Vänster, eller någon organisation till vänster om SSU. Givetvis, som vi skrev i vår artikel, är det utmärkt med stora demonstrationer för flyktingars rättigheter, men att låta representanter för de partier som har varit med och skapat flyktingkrisen framställa sig som förkämpar för flyktingarnas rättigheter är hyckleri och försvårar bara den verkliga kampen. Den borgerliga karaktären underströks ytterligare av att Ung Vänster inte fick någon talare.

Förutom detta har man inte hört så mycket om Grön ungdom på senare år. De gjorde lite mera väsen av sig förr, och för 20 år sedan sågs de faktiskt som lite radikala. Man ska givetvis inte överdriva – så väldigt radikala var de inte, men vid sidan av borgarsjälar som kittlades av att lajva halvradikaler ett litet tag i sin ungdom (ping Gustav Fridolin) fanns det också några blivande revolutionärer som tog sina första stapplande steg i organisationen innan de insåg hur hopplös den var och gick vidare vänsterut.

Det finns väl förvisso säkert fortfarande medlemmar som ser sig som radikala, men att GU beklagade att KDU drog sig ur talarlistan på manifestationen – en organisation vars Malmöordförande tycker att Sverige borde skicka kustförsvaret för att bogsera tillbaks flyktingarna dit de kom ifrån och att Sverige borde medfinansiera Ungerns stängsel mot flyktingar – är tillräckligt för att veta var de står politiskt.

En sak till bör dock nämnas: Grön ungdoms ena språkrör, Semanur Taskin stödjer Turkiets president Erdogan och ursäktar honom när han bombar kurder och bygger en allt mer repressiv regim. Visst, hon säger inte att bombningarna är bra – jag har i och för sig inte sett att hon skulle ha sagt att de är dåliga heller – men hon ursäktar Erdogan på sociala medier och hävdar envist att det inte var hans fel att vapenvilan bröts. Mer än så, hon ger Erdogan och hans parti, det islamistiska AKP hela förtjänsten av att ha drivit igenom fredssamtalen – se exempelvis henne tweets från 30 juli. Däremot hetsar hon mot PKK och dess ledare Öcalan, som hon kallar terrorister och som hon ger hela skulden för de uppskattningsvis 30.000 människor som dog i inbördeskriget mellan kurderna och den turkiska staten. På 1980-90-talen. Med andra ord var det inte, ens delvis, den turkiska regimens fel att de skövlade byar, bombade civila och avrättade för att försvara sitt förtryck av kurderna, om man får tro Taskin. Hon hetsar även mot det progressiva pro-kurdiska partiet HDP – ett parti som de senaste dagarna har blivit angripna med våld av fascister i många städer i Turkiet, utan att Erdogans polis gör mycket för att skydda dem – som hon kallar hantlangare åt våldsbejakande terrorister.

Erdogan däremot ser hon ingen anledning att kritisera. Eller som hon skrev på Facebook:
”Vad har Erdogan gjort? Han har inte dödat 30.000 människor eller civila för att nå sina politiska mål”

(jag hittar inte inlägget nu, men det citeras här).

Uppenbarligen räknar hon inte att han har byggt upp en allt mer repressiv regim som har gått hårt åt demonstranter – sju dödades och 8000 skadades exempelvis under Geziparkprotesterna – att han flera gånger har censurerat sociala medier, att han stängde gränsen för hjälp till Kobane (jag har kamrater som försökte ta sig dit men hindrades av turkisk militär), samt då att hans flygvapen har bombat det självstyrande kurdiska området Rojava, som samtidigt attackeras av IS/Daesh. Den huvudsakligen kurdiska staden Cizre, nära Turkiets gräns mot Syrien, utsattes för en veckolång blockad och utegångsförbud, staden besköts och ett tjugotal människor dog. Semanur Taskin ursäktar helt enkelt en krigsförbrytare.

Annorlunda uttryckt: Grön ungdoms ena språkrör ursäktar en krigsförbrytare som bombar civila kurder som från andra hållet attackeras av IS/Daesh, och som samtycker till allt värre angrepp mot det pro-kurdiska partiet HDP. Stödjer därmed GU bombningarna? De flesta medlemmar gör det säkert inte – men inte desto mindre får en som ursäktar de ansvariga vara en av två ledare för organisationen. Detta om något visar vilken bedrövlig politisk nivå det är i GU. Om de inte ens reagerar mot att språkröret stödjer krigsförbrytaren Erdogan finns det inget hopp för organisationen (om man nu trodde det innan). Det finns ingen anledning att betrakta GU som annorlunda än andra borgerliga ungdomsförbund, och den enda uppmaning man kan ge till de av dess medlemmar som i någon mån är radikala är: ni har hamnat alldeles fel, lämna det förvirrade och borgerliga skeppet omedelbart! Jag tycker att de som ändå fortsätter att vara aktiva i GU får finna sig i om de får frågor som: ”Jaha du kommer från Grön Ungdom? Men vad är det egentligen som är så bra med att bomba kurder?”

Jens-Hugo Nyberg

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *