Manifestationen för asylmottagande – de medskyldiga till flyktingkrisen fick framställa sig som lösningen

Några aktivister på manifestationen berättade det som många ville blunda för

Några aktivister på manifestationen berättade det som många ville blunda för

Söndagen 6 september arrangerades en demonstration till försvar för flyktingars rätt att komma hit. Huvudparollen var refugees welcome – manifestation för asylmottagande, och initiativtagare var Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund. Trots regnväder deltog omkring 15 000 personer. Det är givetvis glädjande att så många kom för att visa sitt stöd för flyktingar och sitt motstånd mot de rasistiska angreppen och mot de murar som stänger flyktingarna ute. Problemet var dock att sådana här breda manifestationer bara kan vädja till känslor av medmänsklighet, till skillnad från att mobilisera och ge paroller till en verklig kamp mot problemen. Vad värre är: manifestationer som den 6/9 får dem som har skapat dagens flyktingkris att framstå som de medmänskliga som värnar om de människor som tvingas fly.

Tonen anslogs av den fastslagna talarlistan. Det fanns några som länge faktiskt har kämpat för flyktingars rättigheter och inte bara gillar att stoltsera med sina fina värderingar. Sanna Vestin från Flyktinggruppernas riksråd är det främsta exemplet, det finns inga invändningar att resa mot att ge henne plats på podiet. Huvuddelen av talarna hör till den andra kategorin. Eller faktiskt ännu värre: de representerar krafter som aktivt har bidragit till den nuvarande krisen. De som står för en lösning hade dock ingen plats på podiet. Högern var representerad, genom representanter för MUF, CUF och FP, hela vänstern till vänster om SSU var dock uteslutna från talarlistan.

Den politiska grunden, om än outtalat, för sådana här manifestationer är att det bara är SD vi ska markera emot. Det är ju populärt att tycka det, och att prata om att SD är helt annorlunda än alla andra partier som är demokratiska yada yada, vi är 87 %, eller 94 % (efter valet 2010). Givetvis ska vi markera och protestera mot SD. Det är bara det att de inte är den enda problemet. Både alliansen har bidragit till uppbyggandet av Fort Europas murar som nu dödar flyktingar i tusental, har fört en politik som innebär deportationer av barnfamiljer till krigshärdar och förtryck, säljer vapen till reaktionära diktaturer, stödjer USA:s/NATO:s bombningar av fattiga länder, stödde invasionen av Irak 2003 – det som mer än något annat har bäddat för ISIS framväxt etc. För att inte tala om att deras politik har lett till att allt större del av tillgångarna samlas hos en liten överklass, vilket innebär att det blir mindre resurser till att göra allt som är nödvändigt Alliansens ungdomsförbund (förutom KDU, som blir alltmer tydligt brunt) är alltid mer tillmötesgående mot flyktingar än moderpartierna och gillar ofta att prata om öppna gränser – men det spelar inte inte så stor roll, de fortsätter ändå att stödja sina partier (som fortsätter med sin deportationspolitik). Så länge jag kan minnas har ungmoderaterna pratat om öppna gränser e.d. – men att de blir äldre och tar över M leder aldrig till någon större förändring. Oavsett om alliansens ungdomsförbund formellt stödjer sina moderpartier i allt är de medskyldiga till deras politik, så länge de inte öppet fördömer den och de som är ansvariga för dem. Därför borde inga representanter för MUF, LUF, CUF eller KDU tillåtas tala på de här manifestationerna. Det skapar bara en illusionen av att vi är jättemånga, och de skyldiga rasisterna är få – medan de som har bidragit till att faktiskt skapa dagens situation får sola sig i glansen av sin falska solidaritet och framställa sig som om tillhör den “goda”, humanistiska yada yada sidan. Så därför, nästa gång någon alliansföreträdare (ungdomsförbund eller inte) tillåts tala på såna här manifestationer hoppas jag att de blir utbuade och nedröstade tills de går av och gråter, och inte kommer tillbaka förrän de fördömer allianspartierna och dess företrädare.

Rikta den antirasistiska kampen även mot borgarna
Mycket av detta gäller förstås också S. Även de har bidragit till den nuvarande krisen. Vi har dock ett annat förhållningssätt till socialdemokraterna. Oavsett hur byråkratiserade de har blivit och hur långt till höger ledningen har gått så har S kvar rötterna i arbetarrörelsen, banden till fackföreningarna och stöds av en stor del av de klassmedvetna arbetarna. De sossetoppar som är medskyldiga för flyktingkrisen eller överhuvudtaget för partiets högerpolitik ska ställas till svars lika mycket som de borgerliga politikerna som har angripit arbetarklassen – men de bör ställas till svars och kastas ut av arbetarrörelsens gräsrötter. Däremot anser vi inte att S ska uteslutas som parti.

Löfven höll tal. Visst, låter ju bra, och han säger sympatiska saker som vi alla kan hålla med om – men Migrationsverket lär väl inte få några nya instruktioner i första taget. Det är heller knappast någon vågad gissning att regeringen inte skickar några räddningsbåtar som kan plocka upp drunknande flyktingar nästa år heller. Eller slutar ett sälja vapen till reaktionära regimer. Givetvis kom det inte från statsministerns läppar det minsta fördömande av Syriens diktator Assad – han som mer än någon annan har skapat dagens flyktingkris. Faktiskt försökte arrangörerna tysta syriska flyktingar som skrek “Assad, fascist, mördare” under demon, och en (minst) person omhändertogs för att ha haft en syrisk frihetsflagga (alltså den med tre stjärnor istället för regimens officiella två). Givetvis fick ingen syrisk flykting tala, eller någon representant för någon organisation till vänster om SSU. Högern fick alltså tala, men vänstern var utestängd. Att samlas 15 000 för att försvara flyktingmottagandet kändes säkert bra för deltagarna, men uppenbarligen fanns inte syftet att något i den officiella politiken skulle förändras. Man undrar lite hur det kommer att gå med dessa manifestationer om några år när alliansen kommer tillbaka till regeringen stödd på SD. Kommer allianspartierna då att hållas borta, eller ska även SD få vara med och prata om allas lika värde? Knappast det förstnämnda, det troligaste är väl att arrangörerna av dessa demonstrationer låtsas som att det samarbetet (som redan är ett faktum i flera kommuner) inte har inträffat.

Arbetarmakt har hela tiden argumenterat för en annan linje. För att verkligen ta emot och stödja flyktingarna, liksom för att stödja kampen mot de krafter som skapar behovet att fly behövs det en radikal klasskampsinriktad antirasism. Det är inte i sig fel att mobilisera stora massor under enbart antirasistiska paroller, även om detta bara kan vädja till medmänsklighet och solidaritet i allmänhet. Dessa element behövs givetvis också – men det är bara en kampinriktad radikal – i förlängningen öppet revolutionär – massrörelse som verkligen kan förändra det som skapar flyktingkriserna. Och det allra mest grundläggande kravet från seriösa antirasister borde vara att sådana här manifestationer inte ger ett tillfälle till dem som har skapat flyktingkrisen att framstå som lösningen på den.

Jens-Hugo Nyberg

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *