Internationella kvinnodagen: Öppna gränserna, gemensam kamp mot alla sexism, rasism och högerpolitik

Följande är texten på det flygblad som Arbetarmakt kommer att dela ut på internationella kvinnodagen 2016

Internationella kvinnodagen: Öppna gränserna, gemensam kamp mot all sexism, rasism och högerpolitik

Temat på årets demonstration på internationella kvinnodagen är gränslöst systerskap, och flyktingkvinnornas svåra situation ställs i förgrunden. Detta är utmärkt, och borde vara självklart för alla som bryr om kvinnors rättigheter. Det finns få saker som sätter människor i en mer utsatt situation än att tvingas fly för sina liv. Detta speciellt om det saknas säkra flyktvägar och de tvingas ta sig över Medelhavet på en överfull flotte. Avsaknaden av lagliga, säkra vägar att fly till Europa innebär att människor drunknar, att deras desperata situation gör dem mer utsatta för flyktingsmugglare som utnyttjar situationen och har medfört att det till övervägande del har varit män som har kommit hit under den nuvarande flyktingkrisen. De enorma svårigheterna att ta sig hit och de stora faror det innebär hindrar många kvinnor från att ens fly.

Redan den mest grundläggande solidariteten med människor på flykt eller som tvingas leva under förtryck och krig borde ge svaret: kräv säkra och lagliga flyktvägar, och kräv möjligheter för ett drägligt liv för alla som kommer hit. Åratal av väntan på en flyktingförläggning på besked om att få stanna, rasistiska attacker, avsaknad av medborgerliga rättigheter, för att inte tala om deportationer eller att tvingas leva gömd och arbeta som papperslön till verkliga svältlöner och utan rättigheter utesluter möjligheterna för att leva ett drägligt liv. Det går att åtgärda detta. Alla som känner solidaritet med kvinnor som flyr för sina liv borde kräva:

*Öppna gränserna. Inga deportationer, ingen osäker och nedbrytande väntan på tillstånd att stanna.
*Papper till alla papperslösa. Tvinga inte människor att arbeta svart till absurt låga löner och utan rättigheter
*Kamp mot rasismen i alla dess former. Inget överseende med rasistiska attacker – organisera försvar av flyktingförläggningar.

Det kommer dock inte att räcka med dessa åtgärder. Arbetsköparna vill inget hellre än att få billigare arbetskraft, och alltfler liberaler kräver jobb med lägre lön för nyanlända. De hävdar att detta vore ett sätt för dem att komma i på arbetsmarknaden, där de senare skulle kunna få bättre jobb. Arbetsköparna och deras politiska representanter brukar hävda det, men den effekt det får där det genomförs är att etablera en sektor med ännu lägre löner. Förutom att detta verkar för att pressa ned lönerna för andra jobb, ställer det nyanlända och flyktingar – kategorier som i arbetsköparnas ögon lätt kan komma att inkludera att som inte verkar tillräckligt ”svenska” – mot ”svenska” arbetare. Detta försvårar all solidaritet och all gemensam kamp, och ligger enbart i borgerlighetens intresse. Vi måste med alla medel bekämpa detta.

Dessutom är det sant att flyktingmottagandet kostar pengar – åtminstone på kort sikt. Människor som kommer hit kan skapa vinster även ekonomiskt sätt när de har kunnat börja jobba, men till en början innebär det utgifter, som av rasister och överhuvudtaget alla som vill skära ned på välfärden kommer att ställas mot vård och skola. Vi måste ge ett svar på detta, och som socialister är vårt svar självklart:

*Inga låglönesektorer för flyktingar. Arbetare ska leva och jobba under samma villkor, oavsett ursprung.
*Ta de nödvändiga resurserna där de finns: hos bankerna, storföretagen, riskkapitalisterna, den hundradel av Sveriges befolkning som äger 23 % av den samlade privatförmögenheten
*Gemensam kamp av arbetare oavsett ursprung mot all högerpolitik, all politik som ökar samhällsklyftorna, urholkar välfärden och slår mot de fattigaste – för en radikal omfördelning av resurserna och kraftig upprustning av välfärden, inklusive tillräckligt stöd till kvinnojourer och andra åtgärder för att hjälpa utsatta kvinnor.
*Ta strid för att fackföreningarna ska acceptera och integrera arbetare, oavsett om de har papper. Kräv att de ska få papper, men gör dem till en del av arbetarrörelsen redan nu, och acceptera inte de villkor de tvingas leva under.

Flyktingkvinnors utsatta situation, låga kvinnolöner, liksom rasism och kvinnoförtryck i allmänhet kommer i slutändan inte att kunna lösas genom att betrakta dem som enskilda frågor. Det kommer att krävas gemensam kamp från arbetarrörelsens sida mot all diskriminering, mot låga löner för flyktingar och kvinnor, mot alla privatiseringar och all högerpolitik – även när den förs av S och MP – samt slutligen kamp mot kapitalismen och för ett helt annat samhälle. En nödvändig del av detta kommer att vara kamp inom arbetarrörelsen – mot byråkrater, beredskap att acceptera lägre löner för diskriminerad grupper, eftergivenhet mot arbetsköparna och borgarna, och mot alla sexistiska, rasistiska, homofoba strukturer, normer och attityder. Detta borde vara alla socialisters, alla antirasister och antisexisters svar på internationella kvinnodagen för hur kampen för det gränslösa systerskapet kan bli segerrik.

Arbetarmakt

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *