Inför G20: intervju med tysk kamrat

Nästa vecka inleds G20-toppmötet i Hamburg i Tyskland. Där ska företrädare för de imperialistiska världsmakterna mötas för att diskutera och försöka komma överens om hur de bäst kan fortsätta exploateringen av världen.

Inför toppmötet förbereds massiva protester. Hundratusentals människor väntas delta – däribland aktivister från hela Norden. Från Sverige reser bl.a. medlemmar i Arbetarmakt och kamrater från Revolutionära Aktivistgruppen till Hamburg för att tillsammans med kamraterna i ArbeiterInnenmacht, Förbundet för Femte Internationalens tyska sektion, och Internationalistiska blocket delta i protesterna. Det går ännu att anmäla sig till bussresor ner från flera städer i Norden, via ARNA.

Vid förra veckans internationella sommarläger i Västsverige, What’s Left Summer Camp, som Arbetarmakt var med och arrangerade, passade vi på att intervjua Georg, en tysk kamrat från ArbeiterInnenmacht, som deltar i förberedelserna för Internationalistiska blockets deltagande i G20-protesterna. Se även det upprop från Internationalistiska blocket som vi tidigare publicerat.


AM: Kan du ge en kort presentation av dig själv?

Georg: Jag heter Georg och jag är medlem i Gruppe ArbeiterInnenmacht (Arbetarmakt), som är den tyska sektionen av Förbundet för Femte Internationalen. Just nu mobiliserar vi, tillsammans med många andra, i en allians som heter Internationalistiska blocket för att delta i demonstrationerna mot G20 i början av juli.

AM: Vad eller vilka är G20?

Georg: G20 är de 19 ekonomiskt starkaste länderna i världen, plus Europeiska unionen. Från början var det tänkt som ett forum för att diskutera ekonomisk stabillitet, men de har också diskuterat andra ämnen, så som klimatförändringar. Sedan starten har de diskuterat mycket – men aldrig genomfört några beslut.

Vi anser ändå att G20-mötet är ett möte för den härskande klassen – och inte för några representanter för folket. Därför deltar vi i protesterna. Vi ska protestera mot krig, klimatförändringar och förtryck över hela världen.

AM: Kan du berätta mer om Internationalistiska blocket?

Georg: Internationalistiska blocket är en allians bestående av socialister, antifacister, politiska organisationer för människor med rötter i Iran och Palestina och många andra. Vår målsättning är att bekämpa G20, som möts på internationell nivå – därför är det viktigt att också vi formerar oss internationellt, med ett program för revolution.

AM: Vilka olika demonstrationer kommer att pågå under veckan?

Georg: Utbudet av protester under veckan kommer att vara stort. Enligt polisen förväntas över 100 000 demonstranter delta i den stora demonstrationen den 8 juli, som vi är med och mobiliserar till. Vi mobiliserar även för en mängd olika protester under veckan, som de blockader som kommer att ske på fredag 7 juli. Syftet är att blockera Hamburgs stadskärna. Polisen har gjort om Hamburg till ett fort, med avspärrningar och kravallstaket, för att kunna slå ner allt motstånd som förväntas visa sig under veckan. Vi mobiliserar även för en demonstration under torsdagskvällen.

Dessutom är vi med och organiserar ett läger inne i Hamburg, dit demonstranter och aktivister kan bo, ta sig för att äta mat, diskutera politik, nätverka eller bara vila upp sig, om så behövs. Framför allt försöker vi där bygga upp den internationella organisation som behövs för att ta upp kampen mot kapitalismen.

AM: Varför borde kommunister från övriga Europa och världen ta sig till Hamburg och delta i demonstrationerna?

Georg: Det är en viktig möjlighet för den internationella vänstern att kunna mötas och diskutera. Det är extra viktigt nu, efter år av nederlag och förluster, och inte minst med tanke på att nationalistiska idéer får allt starkare fäste. Men det är också viktigt att vi kan visa upp att det finns en styrka som vill och som är redo att på en internationell skala ta upp kampen och slå tillbaka.

Arbetarmakt

Följ Internationalistiska blocket på Facebook för löpande uppdateringar.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *