Till minne av Charlie Östlund, 1989-2017

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att vår kamrat Charlie Östlund har gått bort.

Medlemmar och aktiva i Arbetarmakt och ungdomsförbundet REVOLUTION lärde först känna Charlie när han kom med i vårt arbete i Stockholm 2008. Tillsammans med en vän gick han med i organisationen i en period då vi hade mycket att göra. Han deltog genast i studiecirklar, demonstrationer och på möten. Senare gled han under några år ur aktiviteterna, men blev 2014, under en tid, aktiv med Arbetarmakt igen.

Under de senaste åren var vår kontakt med Charlie inte så regelbunden, men han deltog senast i Arbetarmakts block vid 1 maj-demonstrationerna i Stockholm i våras. Till kamrater där sa han att han funderade på att bli mer aktiv igen, något vi såg fram emot.

Vi minns Charlie som en ödmjuk, intellektuellt hederlig och eftertänksam kamrat med ett levande kulturintresse. Han var inte intresserad av att ha rätt för sakens skull, eller att trycka ner någon annan i debatter. Med stor lyhördhet, men ändå stark integritet, tog han sig för att använda marxismen för att förstå och förändra sin omvärld. Ärligt och med nyfikenhet sökte han svar även på svåra frågor, och skydde inte heller kritiska perspektiv. Liksom Charlie själv var hans socialism aldrig fyrkantig eller förenklad.

Efter beskedet om Charlies alldeles för tidiga bortgång har vi, medlemmar och tidigare medlemmar i och sympatisörer till Arbetarmakt och REVOLUTION, försökt förlika oss med att vi aldrig mer kommer att få se hans vänliga uppsyn bredvid oss i demonstrationerna, eller i kampen i bredare mening. Det är en mycket sorglig förlust för oss och vår rörelse. Våra tankar går också till Charlies anhöriga och vänner.

I en text om den socialistiska pionjären Flora Tristán skrev Charlie om hur Tristán aldrig hann uppleva revolutionens år 1848, då ”uppror likt präriebränder spred sig från Frankrike till England och sedan vidare till delar av Sydamerika”:

Men hennes tankegods, hennes hängivenhet för arbetarklassen och demokratiska rättigheter för kvinnor lämnade kvar spår hos många åhörare. I oktober 1848 marscherade ca 8 000 arbetare till Chartreuse-kyrkogården i Bordeaux och placerade en minnessten vid hennes grav, för att visa tacksamhet och solidaritet.

Charlies eget bidrag till samma kamp – den mot kapitalismens utsugning och förtryck – har också lämnat kvar sina spår. Vi visar vår tacksamhet och solidaritet genom att fortsätta den kampen. Vi saknar dig, Charlie.

Arbetarmakts styrelse

Begravningen äger rum i Sundbyberg den 22 juni. Mer information finns här.

Några artiklar Charlie skrev för REVOLUTION och Arbetarmakt:

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.