Till minne av Anders Hagström

Det var med sorg jag tog del av meddelandet om Anders Hagströms död. Vi arbetade ihop under nästan ett årtionde och hans död är en förlust för den socialistiska rörelsen här i landet.

Anders och jag var drivande i bildandet av Arbetarmakt i slutet av 1994. Från den tiden och fram till 2001 hade Anders och jag ständig kontakt med varandra, ofta dagligen. Han bidrog på ett konstruktivt sätt till arbetet och skrev och redigerade åtskilliga artiklar och broschyrer, bland annat om 1968, spanska inbördeskriget och andra ämnen. Jag delade hans starka intresse för arbetarrörelsens historia och där kunde vi mötas helt och fullt. Jag imponerades av hans djupa bildning när det gäller just rörelsens historia, men mitt tålamod utsattes ibland för påfrestningar genom hans eftertänksamhet. Våra temperament stämde inte så väl, men jag har den största respekt för hans verksamhet i rörelsens tjänst. Han var en ärlig kamrat som aldrig nedlät sig till intriger utan öppet formulerade sin åsikter.

Våra vägar skildes i samband med EU-toppmötet i Göetborg 2001. Anders och även John Andersson hamnade i motsättning till Arbetarmakts majoritet och lämnade efter en uppslitande politisk strid. Under några år därefter drev Anders och John ett eget projekt under namnet Socialistiskt alternativ. Vi hade under många år inte någon kontakt att tala om. Han ringde mig för ett par år sedan och då fick jag reda på att han var sjuk. Mina tankar går till hans livskamrat och dotter.

Per-Olof Mattsson

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.