Rapport: Antirasistisk protest i Stockholm

Arbetarklassen håller ihop mot rasism och borgarpolitik

Aktivister från Arbetarmakt deltog i dag i antirasistiska protester i Stockholm mot två extremhögergruppers torgmöten – SD-rejectsen i Alternativ för Sverige (AfS), och de sorgliga kverulanterna i Medborgerlig Samling (MED). De två rasistiska grupperna samlades på ett stenkasts avstånd från varandra, på Norrmalmstorg och vid Stureplan, och den antifascistiska mobiliseringen gjorde sitt för att visa att de inte stod oemotsagda. Tillsammans med kamrater från bl.a. SUF Stockholm höjde vi, mot clownerna i Medborgerlig Samling, våra slagord mot rasism. Runt AfS och MED:s rättshaveristiska små torgmöten cirkulerade naturligtvis element från den bruna mylla de kommer ur och hämtar näring ifrån – mer öppna fascister ur Nordisk Ungdom m.fl.

Att Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling samlades just i Stockholms traditionella överklassområde är passande. För närvarande verkar huvuddelen av den ekonomiska eliten i landet förlita sig på sina vanliga partier för att upprätthålla sin ordning och för att hålla de enorma vinsterna rullande, men vid en ökad destabilisering i samhället har kapitalet alltid visat sig beredvilligt att, om nödvändigt, anlita mer öppet fascistiska krafter för att hålla arbetarrörelsen i schack. Kanske kan AfS och MED ses som en (förvisso patetisk) utsträckt hand i den riktningen – ”om inte M eller SD klarar av det finns vi här för er”.

Medborgerlig Samling hetsade i sina tal mot bekanta mål – ständigt slår de nedåt i samhället, mot alla på botten, men framställer det som att de talar mot ”etablissemanget”. Huvudtalare för rättshaveristerna i MED var Katerina Janouch, som en gång i tiden, innan marschen mot avgrunden och irrelevansen, var känd som skribent. Janouch invandrade själv till Sverige 1974, och hennes pappa har i intervjuer prisat landet som gav familjen en ”fristad” – nu vill hon stänga dörren bakom sig och införa ”asylstopp”, medan marknadsekonomins stabilitet och bankernas fortsatta skyhöga vinster säkras.

Dagens protester, under en stekande sol, var en försmak inför en het sommar. Medborgerlig Samling och Alternativ för Sparkade är inte de enda krafter som vädrar morgonluft i en allt mer instabil kapitalistisk ekonomi. Fler rasistiska högeraktiviteter är att vänta i Stockholm och i landet, och då vi måste vara beredda.

Vi i Arbetarmakt menar att protesterna mot rasism, om de ska locka fler än de vanliga aktivisterna, måste breddas till att också kämpa för något – för revolutionär socialism. Med det perspektivet arbetar vi tillsammans med ett flertal andra grupper i nätverket Rött Forum i Stockholm. Inför valrörelsen måste alla socialister se antifascismen som en plikt, och sluta upp för att skicka rasisterna till de historiens soptunnor där de hör hemma.

Arbetarmakt Stockholm

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.