I mars 1919 bildades Kommunistiska internationalen som ett försök att förena de revolutionära krafterna och leda arbetarklassens maktövertagande i världsskala. I den djupa revolutionära situation som skapades av ryska revolutionen 1917 vann den Kommunistiska internationalen snabbt ett omfattande stöd i många länder.

I början, 1919-1922, höll internationalen årliga världskongresser, som utförligt diskuterade kommunismens principer och den revolutionära strategin och taktiken. Dessa fyra kongresser, de som höll under Lenins tid – och till skillnad från de byråkratiserade uppvisningar i trohet mot det som proklamerades från Moskva, alltmer under Stalins ledning, som hölls 1924, 1928 och 1935 – är fortfarande oumbärliga för dem som verkligen vill studera kommunismen.

Arbetarmakt kommer därför att hålla en studiecirkel om detta. Första träffen blir onsdag 17 oktober, och kommer att hållas varannan vecka. Om du vill delta, kontakta oss!

Möte 1, inledning om Kommunistiska internationalen av Trotskij

http://marxistarkiv.se/klassiker/trotskij/1924/LT_forord.pdf

Möte 2 Kommunistiska internationalens riktlinjer samt Borgerlig demokrati eller proletariatets diktatur, båda antagna på första världskongressen 1919

http://marxistarkiv.se/komintern/komintern1919.pdf

s. 1-13

Möte 3 Kommunistiska internationalens stadgar, Villkoren för anslutning till Kommunistiska internationalen samt Teser om de kommunistiska partiernas roll i den proletära revolutionen, antagna på andra världskongressen 1920

http://marxistarkiv.se/komintern/komintern1920.pdf

s. 36-48

Möte 4: Teser om taktiken (där enhetsfronttaktiken las fram), antagna på tredje världskongressen 1921

http://marxistarkiv.se/komintern/komintern1921.pdf

s. 17-35

Möte 5 Teser över internationalens taktik, Arbetarnas enhetsfront samt Riktlinjer för det kommunistiska arbetet i fackföreningarna, antagna på fjärde världskongressen 1922

http://marxistarkiv.se/komintern/komintern1922.pdf

s. 12-32

Möte 6 Resolution om det kommunistiska arbetet bland kvinnorna, Teser i orientfrågan samt Teser om negerfrågan, antagna på fjärde världskongressen 1922

http://marxistarkiv.se/komintern/komintern1922.pdf

s. 35-38, 65-74

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.