Frige Jiand Baloch! Solidaritet med de saknade baluchiska personerna!

Ett gemensamt uttalande från Förbundet för Femte Internationella, REVOLUTION, den internationella kommunistiska ungdomsorganisationen, Revolutionary Socialistist Movement, Balochistans Student Organisation och National Student Federation

Klockan 3 på morgonen den 30 november blev Jiand Baloch, en sociologistudent vid Multan-universitetet, bortförd av säkerhetstjänsten tillsammans med sin far Abdul Qayyum Baloch och sin tioåriga bror Hasnain Baloch. De är de senaste tilläggen till en lång lista över ”försvinnanden” i Pakistan, men i synnerhet i Baluchistan. Situationen är extremt oroande; tortyr av fångar är vanligt och deras liv är i allvarlig fara.

Deras bortföranden är uppenbarligen inte enskilda fall. Under årtiondena har tusentals balucher och medlemmar av andra minoriteter ”försvunnit”, det vill säga blivit kidnappade för att de deltar i kampen för sina nationella och demokratiska rättigheter och mot diskriminering.

Jiand Baloch själv är en sådan aktivist för demokratiska och studenträttigheter. Han är forskarstuderande vid Bahauddin Zakariya-universitetet i Multan, i södra Punjab, och har blivit vald som medsekreterare för den Baluchiska Studentorganisationen, BSO. Han har varit engagerad i många aktiviteter som student- och demokratiaktivist, i synnerhet i kampen mot rasistisk och social diskriminering vid sitt universitet av baluchiska och pashtunska studenter, varav många har diskriminerats eller trakasserats av ledningen eller högerstudentorganisationer.

Hans bortförande är helt uppenbart inte bara riktad mot hans aktivism och fredliga, utomparlamentariska aktiviteter, oberoende och kritiska mot borgerliga nationalistiska partier och parlamentarisk politik, utan är också ett hot och en varning till andra.

Under den nuvarande perioden är de demokratiska rättigheter under permanent angrepp i Pakistan – vare sig det gäller nationella minoriteter som balucherna, bloggare, journalister eller medieaktivister. Bortföranden, försvinnanden, tortyr och mord har alltid varit en del av den djupa statens verksamheten i landet. Givet den ekonomiska krisen, införandet av nyliberala tvångsprogram från IMF, konsekvenserna av den kinesiska-pakistanska ekonomiska korridorens (CPEC) program för de vanliga människornas liv och spänningarna mellan Kina och USA, som kämpar över inflytande i landet, blir staten alltmer auktoritär och använder i allt större utsträckning repression och våld.

Vi solidariserar oss helt och hållet med Jiand Baloch, hans familj och de många andra som har utsatts för kidnappningar både i Baluchistan och andra provinser i Pakistan. Vi kan bara föreställa oss den oro, rädsla och osäkerhet som deras familjer, deras vänner och kamrater står inför. Redan den första dagen efter bortförandet började protester organiserats i Quetta, Lahore och andra städer.

I Quetta har det den senaste månaden pågått en fredlig sit-in och protestläger av kvinnor och barn, organiserad av Seema Baloch, efter kidnappningen av hennes bror, Shabir Baloch och andra baluch-aktivister. Deras sak har också vunnit stöd från många pashtun-elever, som står inför liknande diskriminering, och Pashtun Protection Movement, PTM, har uppmanat sina medlemmar och anhängare att delta i demonstrationerna i Quetta, Lahore och andra städer. BSO och Jiand Baloch själv har också varit med att organisera solidaritet med pashtunerna, vars aktivister också har blivit bortförda.

Dessa är de former av aktioner som måste spridas och stödjas i masskala av vänsterorganisationer, fackföreningar, studentorganisationer och andra demokratiska krafter i landet för att motverka trakasserier, bortföranden och hot. På så sätt kan rädsla och ilska omvandlas till handling och bli en kraft för att försvara de demokratiska rättigheterna för miljoner. Länge leve den internationella solidariteten!

Vi uppmanar den internationella arbetarrörelsen, alla socialistiska, kommunistiska och demokratiska styrkor att solidarisera sig med de saknade personerna och att kräva ett omedelbart frisläppande!

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.