Rapport: För arbetarmakt och socialistisk revolution på 1 maj

Politisk underhållning på 1 maj-festen

Politisk underhållning på 1 maj-festen

Medlemmar i Arbetarmakt och sympatisörer deltog i vanlig ordning i firandet av arbetarrörelsens internationella högtidsdag, 1 maj, i Stockholm. Dagen började med en traditionsenligt småkall samling vid La Mano, monumentet till minne av de runt 500 svenskar som 1936-1938 reste till Spanien för att bekämpa fascismen. Med talare och framför allt åhörare från flera av arbetarrörelsens och vänsterns traditionella organisationer, bl.a. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och LO, är La Mano-samlingen ett enande undantag i den annars organisatoriskt splittrade 1 maj-firandet. Kamrater från Arbetarmakt spred ut sig i folkmassan, sålde vår tidning och pratade med andra manifestationsdeltagare.

Därefter var det dags för Vänsterpartiets samling, på Medborgarplatsen. Vi slog upp vårt bokbord på torget, talade med intresserade, sålde material och spred flygblad inför det arrangemang vi, tillsammans med flera andra organisationer, stod bakom på kvällen. Från scenen följde de vanliga talen från Vänsterparti-företrädare, men det är inte utan att man undrade över hur allvarligt menat V-ledningens motstånd mot regeringen Löfvens aviserade angrepp på arbetarklassens rättigheter och levnadsvillkor är. Som Jonas Sjöstedt ju understrukit gång på gång är V:s passiva stöd en förutsättning för att Löfven ska kunna fortsätta att regera (något vi skrivit om längre här). Med ett plakat vid vårt bokbord gjorde vi klart vad de arbetare som röstat på Vänsterpartiet i hopp om att få faktisk vänsterpolitik borde kräva: Fäll regeringen!

På kvällen arrangerade vi, tillsammans med kamrater i Shora, Internationella Solidaritetskommittén, Irans Kommunistiska Parti, Irans arbetarkommunistiska parti (hekmatist) och Fadaian ett välbesökt och lyckat kulturellt och politiskt arrangemang med underhållning, tal, diskussioner, mat och dryck. Även andra kamrater från Rött Forum deltog. Arbetarmakt-medlemmar bidrog till kvällens program med bl.a. diktuppläsning och musikframträdanden.

I sitt tal från scenen underströk AM:s representant att enighet i vänstern är bra och nödvändig – men att den enigheten också måste byggas på en reell samsyn kring vilka uppgifter vi står för och hur de ska lösas. Utmaningarna är enorma och läget akut, med en stundande klimatkris som kan komma att bli kännbar på allvar samtidigt som en ny, global finanskris som får den 2008 att likna en västanfläkt slår igenom – något Socialistiska partiets Håkan Blomqvist förtjänstfullt lyfte fram i sitt tal. Då krävs, förklarade AM:s representant, mer än reformer och motstånd i största allmänhet – vi måste förbereda oss på en kamp för att konfrontera hela kapitalet och dess väpnade beskyddare. Det sistnämnda underströks även av det under dagen ännu pågående imperialistiska kuppförsöket i Venezuela, vilket var ett av de ämnen AM-medlemmar kunde diskutera med kamrater i andra organisationer under kvällens lopp.

Från övriga landet inkom under dagen rapporter från de antifascistiska protesterna mot nazisekten Nordiska Motståndsrörelsens demonstrationer i Kungälv och Ludvika, och vi i Arbetarmakt vill här passa på att sända våra varmaste solidaritetshälsningar till alla antifascister som konfronterade det fascistiska avskummet på gatorna där.

På kvällen kom dessutom nyheten om att en av de S-företrädare som just nu förbereder ett av de grövsta, öppna angreppen mot arbetarrörelsen på länge, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, möttes av ett fång gula rosor vid sitt tal på scenen i Trollhättan. Gult – förräderiets färg, lämpligt nog.

Klimatkris, imperialistisk utsugning, en krisartad kapitalism som går allt längre i jakten på profiter, tilltagande reaktionära tendenser i Europa och världen över och en reformistisk ledning för arbetarrörelsen som står i begrepp att gå till frontalangrepp mot våra rättigheter, medan Vänsterpartiet allt mer riktar in sig på att bli accepterade av just denna ledning. Horisonten kan se mörk ut. Men vi i Arbetarmakt är övertygade om att loppet inte är kört än. Den gamla reformismen är, precis som det kapitalistiska systemet, dödsdömd. Framtiden tillhör den socialistiska revolutionen och kommunismen – i dag representerad av trotskismen, under vars baner vi stolt kämpar. Sörj inte – organisera dig i Arbetarmakt och kämpa med oss för den socialistiska världsrevolutionen.

Arbetarmakt, Stockholm

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *