Arbetarmakts flygblad till Storstrejk för klimatet 27 september: en kamp mot kapitalismen är en kamp för överlevnad!

Demonstration i Berlin tidigare i år

Klimatförändringarna: en kamp mot kapitalismen är en kamp för överlevnad!

Det blir alltmera uppenbart vilken klimatkatastrof världen står inför. Havsnivåerna kommer att fortsätta att stiga och ovädren bli fler och värre. Då en stor del av jordens befolkning bor nära havet kommer detta att få förödande konsekvenser. Samtidigt som översvämningar och havshöjning hotar vissa kommer andra att drabbas av torka. Hundratals miljoner människor är beroende av smältvatten från glaciärer – speciellt från Himalaya – och om glaciärerna smälter kommer den vattenkällan att sina. Några av världens mest tätbefolkade regioner kan drabbas av akut torka. När klimatförändringarna ändrar på nederbördsmönstren kommer många av världens nu bördiga områden att drabbas hårt. Svält av aldrig tidigare skådad omfattning kan bli följden. Vissa regioner kan behöva utrymmas helt. Dagens flyktingkriser kan visa sig vara en småsak mot vad som kommer. Detta sker dessutom inte i en rättvis värld, utan i en kapitalistisk värld med konkurrerande nationalstater, som försvarar vad de – eller deras härskande klasser snarare – uppfattar som sina intressen. Den kommande klimatkatastrofen riskerar att utlösa krig om resurser och mot flyktingar.

Klimatförändringarna har redan börjat och dess effekter är påtagliga, men det finns fortfarande möjligheter att begränsa skadorna och undvika den värsta katastrofen i mänsklighetens historia. Användningen av fossila bränslen måste snabbt drastiskt minskas, och på även ganska kort sikt helt avskaffas. Den förnybara energin – i första hand men långt ifrån bara solkraft – måste snabbt byggas ut. Ett massivt projekt för forskning för att göra de existerande förnybara energislagen bättre, mer effektiva och billigare, liksom att uppfinna nya måste genomföras. Transporterna måste till stor del förskjutas från privatbilism och flyg till effektiva och billiga kollektiva transportmedel. Tågtrafiken måste byggas ut i kontinental skala. Åtminstone inom städer måste kollektivtrafiken göras kostnadsfri.

Vidare måste hela produktionen ses över. Många tillverkningsprocesser kan göras mer klimatvänliga – och vad som överhuvudtaget produceras måste i många fall lämnas om. Klimatet behöver knappast jordens massiva vapentillverkning eller lyxkonsumtion för överklassen.

Utöver att stoppa utsläppen av växthusgaser måste vi också på andra sätt minska koldioxiden i atmosfären. Det finns flera tekniker för att suga upp koldioxid och lagra den i berggrunden. Dessa kan utvecklas och sättas in i stor skala. Den mest effektiva metoden kommer dock sannolikt förbli: träd. Ju mera kol som binds i träd desto mindre finns i atmosfären. Jorden behöver en internationellt planerad ökning av skogarna på alla kontinenter.

Det finns anledningar till att vi inte har kommit längre, men det handlar inte om att vetenskapsmännen är osäkra. Exakt vad som kommer hända går inte att säga, men forskarna som är verksamma inom området är nästan helt eniga om att jorden värms upp på grund av människans aktivitet, och att detta kommer att få katastrofala följder om ingenting görs nu. Däremot finns det starka ekonomiska intressen som motsätter sig åtgärder. Olje- kol- och fossilgasbolagen har ju byggt sina enorma tillgångar på fossila bränslen, flyg- och bilindustrin tjänar – än så länge – på att vi fortsätter som vanligt, många andra storföretag bygger sina vinster på slösaktig och miljöfarlig produktion. De sittande regeringarna skyddar i sin tur ”sina” företags ”rätt” att göra feta vinster. Överklassen och den rikaste delen av befolkningen i länder världen över vägrar att minska sina förmögenheter för att betala för den nödvändiga omställningen – en omställning som även om den kommer att vara betydande, ändå blir oerhört mycket billigare än att göra ingenting och invänta katastrofen.

Storföretag, banker och överklass har under de senaste årtiondena samlat på sig enorma förmögenheter. Förutom att de har gjort det genom att utsuga arbetarna och utplundra de fattiga länderna har de varit de huvudansvariga för den klimatkatastrof vi nu står inför. Det är dags att de betalar tillbaka för att rädda planeten!
De kommer dock inte att göra det frivilligt, utan kommer att klamra sig fast vid sina kortsiktiga vinstintressen tills det är försent – om vi inte tvingar dem.

Det är bra att vi ställer krav på regeringarna att agera för att minska på utsläppen, men vi måste också peka på var resurserna för den nödvändiga omställningen ska tas, och ta strid inte bara för varje enskild åtgärd som behövs, utan också för ett nytt samhälle. Vi inte längre råd med en ekonomi som styrs efter ett fåtals vinstbegär – vi behöver en ekonomi som planeras efter våra behov och vad klimatet och planeten tål. Vi måste ta kamp mot kapitalismen, och för socialismen. Det är en kamp för vår överlevnad!

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *