Protestera mot det turkiska angreppet på Rojava

Turkiet har inlett sin attack mot Rojava.

  • Stoppa Turkiets attack mot Rojava!
  • Ner med Erdogan!
  • Fortsätt att krossa IS!
  • Inget stöd till inblandning från USA eller andra imperialistiska makter!
  • Seger åt den demokratiska revolutionen i Syrien som borde länkas ihop med den kurdiska kampen!
  • Vapen till Rojava!
  • Seger åt det kurdiska motståndet!

Arbetarmakt uppmanar till deltagande i de solidaritetsmanifestationer som planeras i landet – se den här listan för mer information om Rojavakommittéernas planerade manifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö på torsdag. I Stockholm hålls även en demonstration på lördag, avmarsch kl. 13 från Norra Bantorget – se nedan.


BRÅDSKANDE UPPMANING: FÖR EN GLOBAL AKTIONSDAG DEN TOLFTE OKTOBER!

Mot den turkiska ockupationen och etniska rensningen av kurder i norra och östra Syrien

Sedan de kurdiska demokratiska självstyrande områdena i norra och östra Syrien (DASA) etablerades har gränsen mellan Turkiet och norra och östra Syrien varit mycket säker, och inga väpnade aktioner mot Turkiet har skett från dessa områden. I USA-ledda samtal nyligen mellan den turkiska staten och de självstyrande områdena har de Syriska Demokratiska Styrkorna (SDF) tydligt visat sin villighet att verka för en långvarig fred.

Vita Husets nya uttalande har brutit det avtal som förhandlats fram mellan DASA och den turkiska staten. Genom detta uttalande har USA uppenbart övergett kurderna, vilket leder till att ett område som, tills nyss, varit en oas av stabilitet och fredlig samexistens nu kommer att kastas in i ytterligare en period av blodig konflikt.

Erdogan och hans auktoritära regim representerar totalitär diktatur, militarism och våldsam förföljelse av minoriteter så som kurder och deras allierade i norra och östra Syrien. Mer än 11 000 män och kvinnor från säkerhetsstyrkorna i norra och östra Syrien gav sina liv för att befria regionen från ISIS, för att skydda civilbefolkningen och ge dem en ljusare framtid, och över 22 000 till sårades i denna segdragna konflikt. Genom dessa offer skyddades resten av världen från ISIS brutalitet.

En turkisk invasion av området kommer att skapa en grogrund i vilken ISIS kan återfödas och återigen begå sina brott mot mänskligheten, återigen bli ett hot mot hela mellanöstern, Europa och världen, återigen orsaka oerhörda förluster och förstörelse, återigen tvinga miljontals att fly sina hem.

Därför uppmanar vi världens samfund och organisationer att ta ställning mot den turkiska ockupationen och etniska rensningen av kurder i norra och östra Syrien den tolfte oktober 2019.

  • Stoppa den turkiska ockupationen!
  • Stoppa Turkiets etniska rensningar!

Demonstration lördagen den 12/10 kl. 13.00, Norra Bantorget, Stockholm

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *