Slå tillbaka ett turkiskt angrepp mot Rojava!

I skrivande stund förbereder sig den turkiska armén för ett militärt angrepp mot norra Syrien, också känt som Rojava. Deras syfte är att krossa det kurdiska självstyret där, eftersom det sätter ett exempel för kurderna i Turkiet. Den syriska regimen är dessutom en rivaliserande maktspelare i regionen och Turkiet ser en chans att öka sitt inflytande på Damaskus bekostnad genom att ta kontroll över en del av dess territorium. Turkiet har stött fundamentalistiska grupper i inbördeskriget mot Assad, inte minst Islamiska Staten (IS), och den aggression som nu planeras är en fortsättning på ansträngningarna att få bort regimen i Syrien och för att öka inflytandet för islamismen.

Om Turkiet blir framgångsrika innebär det att djupt reaktionära, fundamentalistiska, antidemokratiska och rasistiska krafter stärker sitt inflytande i området. De kurdiska styrkorna i Rojava har varit den mest effektiva kraften mot det fascistiska och islamistiska IS. Hittills har de uppnått detta utan någon politisk allians med Assad. De har organiserat ett sekulärt samhälle med kulturella friheter för människorna, och dessutom förverkligat vissa nationella rättigheter för kurderna genom sin kamp, samtidigt som grupper med olika etnisk och religiös bakgrund kan samsas där. Det här vill den turkiska islamistregimen förinta genom krig och terror där många civila kommer att slaktas.

De kurdiska styrkorna i PYD/YPG/YPJ, och fronten SDF, som de utgör kärnan i, har samarbetat med USA i förhoppningen att få beskydd tillbaka enligt logiken tjänster och gentjänster. Detta har från allra första början varit en naiv och ohistorisk förhoppning. Den amerikanska imperialismen styrs helt av sina egenintressen och där kommer, om Vita huset får bestämma, den strategiska alliansen med Nato-landet Turkiet före de taktiska behoven av ett utnyttja de kurdiska styrkorna, som till största delen har spelat ut sin roll för USA:s del, nu när IS är försvagade och fördrivna.

Det är både meningslöst och politiskt farligt att kräva fortsatt närvaro av imperialistiska makter i Mellanöstern. USA är inte, har aldrig varit och kommer aldrig vara lösningen på den kurdiska frågan eller några andra progressiva frågor överhuvudtaget. Decennier av krig och cyniska manipulationer visar det. Om USA brydde sig om kurderna skulle man inte ha offrat de irakiska kurderna till Saddam redan på 1990-talet.

Det måste påpekas att USA inte är den enda imperialistiska makten som är verksam. EU och Ryssland är också kapitalistiska supermakter som vill etablera sina ekonomiska, politiska och militära tentakler på så många platser som möjligt, inklusive i Syrien. Deras intressen krockar med varandra och gör Syrien till en plats med vissa likheter med Balkan innan första världskriget. Om krav på ökad inblandning av imperialistiska krafter i Mellanöstern skulle få gehör skulle det dessutom, rent objektivt, innebära en ökad risk för öppna konflikter mellan dem.

Till exempel befinner sig det imperialistiska Ryssland på samma sida som Assad, medan Turkiet har USA på sin sida. En öppen konflikt mellan Turkiet och Syrien innehåller därför en påtaglig risk för kraftigt ökade spänningar mellan USA och Ryssland, även om det är lång till en direkt militär konflikt.

Vad kurderna behöver i första hand är inte det svekfulla beskyddet från lögnarna och intrigmakarna i Vita Huset. Det som framförallt behövs är avancerade vapen i stora mängder, såsom missiler, för att slå ut turkiska flyg och stridsvagnar.

Solidaritets- och arbetarrörelsen i väst borde kräva omfattande vapenleveranser till SDF/YPG/YPJ omedelbart och utan krav på motprestationer. I andra hand är det avgörande att utan fördröjning skicka alla former av humanitär hjälp till Rojava, inklusive mänskliga resurser som sjukvårdspersonal. All vapenexport till Turkiet måste å andra sidan upphöra, liksom olika former av bidrag. Stora demonstrationer måste organiseras i så många länder som möjligt mot den turkiska regimen, och i varje land mot de företag som samarbetar med och understödjer den turkiska regimens krigsförberedelser.

Vid ett öppet krig mellan Rojava och Turkiet är det självklart för marxister att vara för Turkiets nederlag eftersom de är en bastion för reaktionen i området och det vore en seger om den bastionen kunde försvagas.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *