V slopar kravet på att avskaffa kapitalismen

I programkommissionens förslag på nytt program för Vänsterpartiet är kravet på att avskaffa kapitalismen slopat. Det är på många sätt logiskt. V har inte på åtskilliga år haft någon verklig uppfattning om vad avskaffa kapitalismen egentligen innebär, för att inte tala om ett program för att kämpa för det. Och om ens hela politiska strategi är att bli insläppt i S-ledningens regeringsunderlag för att där få igenom reformer, vad har skrivningar om kapitalismens avskaffande egentligen för relevans? Samtidigt är det givetvis mycket symptomatiskt för partiets fortgående högervridning. Ett parti som inte vill avskaffa kapitalismen är inte ett socialistiskt parti, utan på sin höjd ett socialdemokratiskt reformparti. Detta inte sagt som en förolämpning, utan som ett konstaterande. V står till vänster om den nuvarande socialdemokratiska ledningen, men deras ekonomiska krav var socialdemokraternas politik för bara några årtionden sedan.

Det har länge varit uppenbart att V-ledningen med Jonas Sjöstedt, Ali Esbati och Aron Etzler i spetsen inte är något stöd, utan ett hinder i kampen inte bara mot kapitalismen, utan också mot högerpolitiken. Partimedlemmar som verkligen vill ta striden mot högerpolitik och kapitalism kan av detta dra två slutsatser: antingen bryta med partiet för att bygga upp ett nytt, verkligt kämpande antikapitalistiskt och revolutionärt parti, eller bekämpa V:s nuvarande ledning och linje för att omvandla V till ett sådant. Dessa är de enda verkliga alternativen till att inordna sig under Sjöstedts, Esbatis och Etzlers högerlinje, detta oavsett hur mycket man personligen önskar sig socialism. (Detta gäller f.ö. även medlemmar i Socialistisk politik).

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.