Farväl, kamrat Bim!

Vår kamrat Bim Larssén är död efter åratal av sjukdom, det beroende som hon inte lyckades ta sig ur. Bim var under några år med i vår nu vilande ungdomsorganisation REVOLUTION*. Under den tiden deltog hon inte minst på antirasistiska och antifascistiska demonstrationer, och här är en rapport hon skrev efter en av dessa demonstrationer. På grund av missbruket kunde hon inte upprätthålla sin aktivism, men hon fortsatte att vara intresserad och sa vid flera tillfällen att hon ville börja bli aktiv igen. Så skulle det dock aldrig bli.

Bim blev bara 27 år. Utan att säga för mycket om hennes konkreta fall kan vi konstatera att det allt brutalare klassamhället slår hårdast mot dem som har det svårt, med nedskärningar i missbruksvården och vården i allmänhet allt sämre omsorg om hemlösa, med mera. Vi minns Bim som en engagerad och omtänksam kamrat, och inte minst principfast. En händelse som illustrerade hur hon kunde stå upp för sin sak var under protesten mot firandet av att Israel fyllde 60 år i maj 2008. Trots att inte mycket hände var polisen extra känsliga den dagen, förmodligen på grund av de ledande politiker som deltog i firandet, och en busslast av oss kördes utan synbar anledning till Kronobergshäktet där många fick tillbringa natten. Bim, då bara 15 år, var den sista som släpptes ut då hon vägrade att uppge sin identitet. På demonstrationen hade hon, som erfaren hästtjej, visat oss andra hur man kan handskas med polishästar på ett lugnt och ofarligt men bestämt sätt.

Farväl, kamrat Bim, du kommer alltid att vara saknad!

Kamraterna i REVOLUTION och Arbetarmakt

Bims anhöriga meddelar att den som vill hedra Bim gärna får skänka ett bidrag till den nybildade organisationen Brukaranhörigas riksorganisation (BARO), BG 5438-0803, Swish: 123 605 80 28.

*Ej att förväxla med den nuvarande organisationen Revolution, den svenska sektionen av International Marxist Tendency IMT.