S byråkratiska kupp mot Hyresgästföreningen Västra Sverige

För två veckor sedan skrev vi om hur sossebyråkraterna angrep Hyresgästföreningen Väst för att de hade valt Kristofer Lundberg, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, till ordförande. Det är för oss en självklarhet att försvara socialister mot byråkratiska attacker, liksom vi försvarar arbetarrörelsens organisationers rätt att välja sina företrädare på olika nivåer.

Nu har S-byråkraterna fullbordat den kupp de har förberett en tid: Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra meddelar idag att Hyresgästföreningens förbundsstyrelse tar över kontrollen över region Västra Sverige – eller, med andra ord: Kristofer Lundberg och resten av styrelsen som medlemmarna röstade fram är avsatta.

Den officiella förklaringen är ”ekonomiska oegentligheter”. Vi kan givetvis inte avgöra om någon i regionstyrelsen har begått något ekonomiskt fel, medvetet eller omedvetet, men det finns knappast någon anledning att tvivla på att detta bara är ett svepskäl. Topparna i Hyresgästföreningen hade tydligt visat – vilket var givet på förhand – att de inte alls gillade den nya styrelsen. Oavsett om det har förekommit några ekonomiska oegentligheter eller om allt bara är ett påhitt är det extremt osannolikt att en ”lojal” – med den högergående S-ledningen, det vill säga – styrelse skulle bli avsatt på detta vis.

Om vi tittar närmare på anklagelsen finns det dessutom ingenting som tyder på att det skulle handla om att någon i styrelsen har stulit pengar för egen del. Om så vore fallet skulle de knappast ha försummat att lyfta fram detta: att en styrelse avsätts för att de skor sig på medlemmarnas bekostnad skulle knappast vålla några större protester. Anklagelsen är istället att det finns ”starka indikationer om att beslut som rör hur medlemspengarna ska användas inte fattats enligt de stadgar och principer som ska följas inom Hyresgästföreningen”. Med andra ord kanske det bara betyder att pengarna inte har använts som förbundsledningen vill. Kanske för kampanjer som har regionens medlemmars, men inte förbundsledningens, stöd?

Vi behöver inte spekulera om detta. Kanske tror förbundsledningen att de kan göra ett övertygande case, eller på att utredningen drar ut på tiden. I vilket fall kan vi vara säkra på att detta är avsett som en varning, inte bara inom Hyresgästföreningen utan lika mycket till dem inom LO, TCO och partiet självt som inte ger sitt stöd till högerkursen: ”Det är vi, S-byråkrater, som styr, och om ni inte håller er inom våra ramar åker ni ut!”

Under tiden får förbundsstyrelsen fortsätta med sina egna, och verkliga ekonomiska oegentligheter. Anklagelsen mot styrelsen för region västra Sverige gör gällande att det rör sexsiffriga belopp – vilket för övrigt är lika många siffror som förbundsledningen får i lön varje månad. Ordförande Marie Linder får 115 000 kr, och förbundschef Jonas Nygren är hack i häl med 113 000 kr, varje månad, från medlemmarnas pengar. Detta är förstås fullt lagligt, och för byråkraterna själva helt normalt – inte desto mindre är det denna ekonomiska oegentlighet som borde väcka medlemmarnas vrede och leda till omedelbar avsättning (liksom återbetalningsskyldighet). Det är samma sak inom facket och partiet: arbetarrörelsens organisationer styrs av byråkrater med en månadslön som de medlemmar de ska representera bara kan drömma om. Självklart finns det en direkt samband mellan den lönen och högervridningen och oviljan att kämpa. Det enda sättet för arbetarrörelsen att åter kunna ta strid för sina medlemmars intressen och mot allt vad högerpolitik heter är att kasta ut dessa överbetalda, högervridna och odugliga byråkrater och ersätta dem med kampvilliga representanter på arbetarlöner! Dessutom skulle vi slippa hyckleri som när Marie Linder anklagar sin organisations radikalaste region för att ha försnillat ett belopp som hon får varje månad av medlemmarnas pengar.

Jens-Hugo Nyberg