Kom med i Solidaritetsnätverket Göteborg

Vi uppmanar alla aktivister i Göteborg att komma med i Solidaritetsnätverket Göteborg för att, tillsammans med oss och andra socialister som redan är verksamma där, kämpa för progressiva och revolutionära svar på coronakrisen.

Nu startar vi Solidaritetsnätverket Göteborg!

Solidaritetsnätverket Göteborg är ett initiativ av grupper och människor som i denna kris orsakad av covid-19 inser behovet av att samla människor för att både hjälpa varandra i nöd men också organisera för allvarligare konsekvenser som krisen får.

Vi vill vara ett nätverk för att driva och stödja initiativ kring krisens alla konsekvenser, oavsett om de är medicinska, sociala eller ekonomiska. Vår utgångspunkt är att när vi agerar tillsammans och för varandra har vi möjligheten att ta makt och kontroll över våra liv och livssituationer.

Vi gör detta för att vi vill skapa en stad och en värld som kännetecknas av jämlikhet och solidaritet. Vi är motståndare till vräkningar, förlorade inkomster, saknad försörjning eller andra ekonomiska konsekvenser som krisen leder till.

Vi är ett projekt bland många och vi är hänförda av vilken entusiasm och hjälpsamhet som grannar, organisationer och andra människor har visat under denna kris. Det visar inte bara på att vi kan klara den här krisen, utan också bygga ett annat typ av samhälle!

Just nu försöker vi samla intresserade volontärer som känner att de kan hjälpa människor med olika medel. För tillfället handlar det om olika former av ärenden som många redan hjälper till med, som att handla, hämta ut mediciner med mera. Vi är öppna för alla olika typer av initiativ som försöker fylla de behov som just nu uppstår. Om du är intresserad, gå med i vår Facebook-grupp.

Intresserade i Göteborg som inte har Facebook, men som vill bli aktiva, kan mejla Arbetarmakt Göteborg för mer information om möten och aktiviteter.