Gör första maj till en kampdag för att låta de rika betala coronakrisen!

Första maj är den internationella arbetarklassens gemensamma kampdag. 2020 äger den rum under exceptionella omständigheter av kris och katastrof för kapitalismen. Arbetarklassen och de mest förtryckta grupperna hotas dels av en hälsokatastrof och dels av de direkta attacker som kapitalägarna genomför när de försöker vältra över krisens bördor på det arbetande folket.

Staten har troget spelat sin roll som skyddsapparat åt den härskande klassen, och satt överklassens ekonomiska intressen först, samtidigt som det inte ens finns adekvat skyddsutrustning inom den svenska hemtjänsten som ett exempel.

I det här läget krävs klasskamp och mobilisering mot kapitalisterna och deras stat. Det finns genuint goda skäl mot stora folksamlingar och tät kontakt mellan alltför många människor. Men det finns minst lika goda skäl att demonstrera, strejka och ockupera i det läge som råder. Dessa två behov måste balanseras mot varandra. Avvägningen kan göras av arbetarklassen och dess organisationer. Det går att genomföra kampaktioner där alla inblandade beter sig ansvarsfullt.

Arbetarklassen och vänstern, i synnerhet den vänster som gör anspråk på att vara revolutionär, borde inte acceptera förbudet mot att samlas i stora grupper. Första maj borde ha genomförts på vanligt sätt, men med skyddsutrustning och lämpliga avstånd. Om vi accepterar det här förbudet innebär det en avmobilisering, som kraftigt kommer att underlätta för kapitalet och staten att genomföra åtgärder som i förlängningen kan komma att kosta mer i människoliv och misär än vad covid-19 orsakar.

Vi uppmanar till ett revolutionärt första maj som bryter mot statens reaktionära och repressiva bestämmelser.

Arbetarmakt