Öppet onlinemöte 2 maj: Hur bekämpar vi katastrofen?

Vi vägrar att betala för pandemin, vi vägrar att betala för krisen!

Världen skakas av en historisk kris. Coronaviruset fortsätter att sprida sig över jorden. Redan har över 200 000 människor dött, och miljontals fler är drabbade. Pandemin orsakade inte den globala lågkonjunktur vi nu går in i, men blev till den utlösande faktor som fördjupade och synkroniserade krisen.

Det vi står inför är inte ännu en vändning i kapitalismens upp- och nedgång, utan en historisk kris för hela det kapitalistiska systemet. Krisen kommer att fördjupa imperialistiska konflikter och förvärra de miljökatastrofer vi redan står inför. Den härskande klassen vill att vi ska betala för krisen. Därmed är det en kris som kan leda till historiska angrepp på arbetarklassens villkor, och på den semikoloniala världen.

Alla revolutionära och arbetarorganisationer ställs nu inför samma fråga: hur stoppar vi den kris vi står inför? Hur försvarar vi oss mot pandemin, mot arbetslöshet, fattigdom och svält?

Förbundet för Femte Internationalen, den internationella organisation Arbetarmakt är svensk sektion av, kommer att diskutera dessa frågor på ett internationellt, öppet möte på lördag 2 maj. Förutom en talare från Arbetarmakt kommer vi att få höra från kamrater från Brasilien, USA, Pakistan, Österrike, Storbritannien, Frankrike, och Tyskland. Vi kommer att lyfta viktiga kampfrågor i den globala klasskampen och presentera det revolutionära svar på krisen som vi anser behövs.

Mötet hålls som en livesändning på Facebook. Vi kommer att ta frågor via kommentarer i chatten, och talarna kommer att besvara dem efter sina inlägg.

Mötet hålls kl. 16, svensk tid, på lördag 2 maj, på den här Facebook-sidan. Väl mött!