Låt Buket stanna!

Arbetarmakt stödjer överhuvudtaget inte utvisningar av människor från Sverige, men ibland är fallen mer absurda än vanligt. Migrationsverkets har nu bestämt att tioåriga Buket ska utvisas till Turkiet. Ensam.

Problemet är inte att Buket inte har någonstans att bo eller ingen som försörjer henne. I sex år har hon bott hos sin fasters familj i Vårby gård. Hon var alltså fyra år när hon kom hit. Hennes far bodde också där fram till för två år sedan. När han fick avslag på sin ansökan om asyl försvann han och lämnade dottern. Hennes mamma lämnade henne när hon ännu var en bebis. Buket har nu sitt liv och sin familj här. Enligt socialtjänsten, som har familjehemsplacerat Buket hos familjen, kommer hon att ”stå utan trygghet, stabilitet och sina närmaste anknytningspersoner” om hon skiljs från dem. Ändå vill Migrationsverket kasta ut henne ur landet till en osäker framtid i Turkiet.

Enligt Migrationsverket har Buket haft lite kontakt med sin pappa sedan han lämnade henne, och gör bedömningen att hon kan återvända till honom. Bukets advokat, Shafgat Khatana, betonar däremot att de inte vet var föräldrarna är. Migrationsverket verkar också lite osäkra på sin sak, för i ett mejlsvar till Aftonbladet skriver Fredik Abbemo: ”Skulle det vara så att han inte finns tillgänglig för henne så är vår bedömning att det inte gjorts antagligt att Buket saknar andra familjemedlemmar i Turkiet som kan ta emot henne om hon reser utan sin pappa.”
Migrationsverket hävdar alltså att de tror att Buket kan åka till sin pappa – trots att Buket, Bukets familj och Bukets advokat hävdar att de inte vet var han är – och om de inte hittar honom förutsätter de att det finns någon annan släkting som kan ta hand om henne.

Med andra ord vill Migrationsverket skicka en tioåring ensam till ett land hon inte har varit i sedan hon var fyra utan att ens försäkra sig om att det finns någon där som kan ta hand om henne. Till skillnad som sagt från i Sverige, där hon har en familj som tar hand om henne, där hon går i skolan och där hon har sitt liv.

Det som skulle behövas nu är en massiv press på Migrationsverket – och Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen, som båda har nekat att ta upp fallet – inklusive med demonstrationer. Om de vägrar att ändra sitt beslut behöver blockader organiseras. Dessa skulle kunna göras mer effektiva om fackföreningarna som organiserar de grupper av arbetare som kan tänkas delta i något led i utvisningen, som chaufförer, personal på Arlanda, piloter e.d.. Detta är f.ö en påminnelse om vilket dråpslag mot våra rättigheter varje inskränkning av rätten till politiska strejker är, något som kan bli följden av de redan antagna inskränkningarna av strejkrätten, även om de delarna inte har testats än. Det allra första steget är dock att att skriva på namninsamlingen Låt Buket stanna!

Jens-Hugo Nyberg