Vänsterhistorisk sommarradio

Under sommaren gör bl.a. några i gänget bakom den populära, Göteborgsbaserade vänsterpoddradion Komintern en sommarspecial med historiskt fokus, med den lämpliga titeln Vi lär av historien. Närmare bestämt är temat vänsterhistoria: det som diskuteras är utdöda, nedlagda eller historiska vänsterorganisationer i framför allt 68-vänsterns kölvatten, utifrån gruppernas vitböcker (om sådana finns) och med inbjudna och relevanta gäster. Ingredienserna är alltså en del sektologi, en del arbetarrörelse- och kamphistoria och en del humor.

”Syftet är inte att presentera någon fullödig politisk kritik av de grupper som diskuteras”, säger en av Vi lär av historien-poddarna till Arbetarmakt. ”Så den som letar efter skarp polemik får nog vända sig någon annanstans – och när det gäller sextiåttavänstern råder det ju ingen brist på sådant. Snarare handlar det om att försöka se gemensamma drag och identifiera skillnader i historiska vänsterorganisationer. Vad drev dem? Vad kämpade de för? Och vad kan vi lära av historien?”

Hittills har tre avsnitt släppts: ett om maoistiska KFML/SKP och Rebellrörelsen, ett om Vänsterpartiet Kommunisterna, och i dag (torsdag) släpptes avsnittet om Förbundet Kommunist och – av trotskistiskt intresse – Socialistiska partiets ungdomsförbund, Ungsocialisterna. Fler avsnitt kommer under sommaren, så håll utkik i Kominterns flöde på Soundcloud och Instagram!

Redaktionen