LUF angriper vår frihet igen

Liberala Ungdomsförbundet (LUF) anser själva att de försvarar friheten, eller snarare att de är frihetens främsta försvarare. Deras senaste utspel var att människor själva ska få välja när de ska vara lediga. Detta har de tänkt uppnå genom att avskaffa den lagstadgade semestern och röda dagar. Det skulle ju kunna funka som ett sätt att låta människor bestämma mer över sina liv – i en påhittad värld där inte kapitalister styr ekonomin och vi måste sälja vår arbetskraft till dem vill säga. Om man inte är en osnuten liberal vars politiska verksamhet går ut på att rabbla abstrakta fraser så inser man däremot snabbt att det inte funkar så. Arbetsmarknaden består nämligen inte av två jämnstarka parter som lugnt och sansat och till ömsesidig fördel gör upp om alla tvisteämnen. I liberal analys kanske, men inte i verkligheten.

För arbetsköparna låter det säkert bra, de gillar sällan att begränsas av en massa regler. För dem skulle säkert friheten öka om detta statliga ”tvång” togs bort. Det är dock helt annorlunda för arbetarna. För oss ökar friheten ju mer vi får vara lediga. Varje ytterligare semestervecka innebar ökad frihet för oss, liksom när åtta timmars arbetsdag infördes. På samma sätt skulle lagstadgad sex timmars arbetsdag och en sjätte semestervecka – och varför inte också en sjunde – öka vår frihet.

Här blir förstås LUF förvirrade, liksom frustrerade. Det handlar ju om tvång, tvång är ju raka motsatsen till frihet! Ja, åter, för arbetsköparna. Deras frihet att förfoga över arbetskraften, d.v.s över oss, skulle minska. Vår frihet, vår verkliga frihet, inte den som finns i liberala floskler, skulle däremot öka.

Nu kanske våra LUF:are säger: om arbetarna (eller de säger nog snarare ”arbetstagarna”) vill ha mera ledigt får de väl förhandla sig till det! Det funkar dock inte riktigt så. Med en kämpande arbetarrörelse skulle det kunna göra det, men våra fackliga organisationer leds av kompromissvilliga byråkrater som hellre backar steg för steg än att mobilisera till verklig kamp för medlemmarnas intressen. Länder utan, eller med kortare lagstadgad semester har också kortare semester för de allra flesta. Man kan se på USA exempelvis. Där får arbetarna vara glada om de har ens två veckors semester – många har inte ens det. De har de väl valt högre löner istället? undrar kanske någon liberal. Nej, låglönesektorerna i USA har både mycket låg löner och kort semester. För LUF råder det kanske frihet där, frihet att förhandla sig till att vara ledig när man vill, men för arbetarna innebär detta motsatsen till frihet.

Och de röda dagarna? Vi ser ingen anledning att slå vakt om just de kristna traditioner som ligger till grund för almanackans röda dagar. Väldigt många vill vara lediga just på t.ex jul och påsk, då de, oavsett om de är det minsta kristna, har vissa inarbetade traditioner, men givetvis vill många vara lediga helt andra dagar. En följd av LUF:s förslag blir dock att OB-tillägg för helger och storhelger försvinner. Med lite mer självinsikt skulle LUF, när de vänder sig till exempelvis handels- och vårdanställda, kunna säga: ett annat förslag vi har är att ta bort OB när ni jobbar röda dagar. Huruvida de kommer att hålla med LUF om att detta är ett slag för friheten kan man nog emellertid tvivla på.

Inget av detta är dock förvånande. Liberaler formligen älskar att strö fraser om frihet omkring sig, och de tror säkert att de står i frihetens tjänst, men om man granskar deras förslag ser man att de vanligtvis leder till att de redan rika blir ännu rikare, på vår bekostnad. Frihet för överklassen således, men mindre frihet för oss.

En reform för verklig frihet vore däremot att införa lagstadgad sex timmars arbetsdag, och sex, eller ännu hellre sju veckors semester. För arbetsköparna, och säkert även för LUF, skulle detta framstå som tvång och ofrihet, men för oss vore det verklig frihet – på riktigt alltså, till skillnad från i en fras som såg bra ut i ett flygblad, förutsatt att man är ytligt lagd. Och även om de röda dagarna kvarstår skulle de ytterligare semesterdagarna öka allas möjligheter att vara lediga när de vill, och det var ju det som LUF påstod var själva syftet med sitt förslag.

Jens-Hugo Nyberg