Studiecirkel: Patriarkatet och kapitalismen

Patriarkat, feminism, kvinnoförtryckets historia, sexism, kvinnoförtrycket under kapitalism . . . kvinnokampen är alltid aktuell. För kommunister som vill utveckla kvinnokampen krävs dessutom att man analyserar och förstår kvinnoförtryckets rötter och kvinnorörelsens historia. Kom med på Arbetarmakts studiecirkel om texten Patriarkatet och kapitalismen, som behandlar just dessa ämnen, med tre möten över Zoom. (Eventuellt kör vi ett avslutande möte efter det.)

Texten finns att läsa här, eller kan beställas i pappersformat genom att kontakta oss. Studiecirkeln är öppen för erfarna revolutionärer såväl som nybörjare.

Läsning, möte 1: Kapitel 1: Inledning och 2: Före det systematiska förtrycket
Läsning, möte 2: Kapitel 3: Det systematiska förtrycket under kapitalismen och 4: Andra systematiska kvinnoförtryck under kapitalismen
Läsning, möte 3: Kapitel 5: Feminismen och 6: Kvinnofrigörelsen och revolutionen

Vi ses kl. 19 på måndag 24 augusti för ett första möte, sedan möts vi varje vecka efter det. Det går bra att haka på även om man missat ett möte eller inte hunnit läsa.

Möten hålls digitalt på Zoom, möteskod: 977-760-6505.