Framgångsrika klimataktioner i Stockholm

 

Kapitalismen leder den här planeten mot en ekologisk katastrof. Det har länge varit dags för ett organiserat radikalt motstånd i masskala. Därför var det välkommet att Extinction Rebellion tog initiativ till en helg av civil olydnad 28-30 augusti i Stockholm. Helgen var framgångsrik och lyckades via etablerad massmedia visa att det finns en pågående progressiv klimatkamp att ansluta sig till.

Under ett planeringsmöte 27/8 delades merparten av deltagarna in i geografiska grupper dvs grupper baserat på vilken del av Sverige de kom ifrån. Varje större grupp om 50 personer bestod av ett antal mindre vängrupper på 8-10 personer.

Under helgen genomfördes framförallt ett antal blockader av vägar och broar i centrala Stockholm. Dessa var fredliga och i den motstånd gjordes när polisen började avhysa blockaderna så var det passivt.

Aktionerna var ytterst välorganiserade med god intern kommunikation, dokumentation, flaggor, banderoller och inslag av performancekonst. Hänsyn togs till pandemin och alla var noggranna med att hålla avstånd till varandra. Vid ett tillfälle ockuperades halva den del av Kungsgatan som ligger mellan Hötorget och Stureplan genom att vängrupper spred ut sig strategiskt över hela området.

Polisen agerade i vanlig ordning vakthund åt de styrande när de med tvång avlutade de olika blockaderna. Att bryta upp rättfärdiga protester är detsamma som att skydda dem som protesterna riktar sig emot.

Trots polisens försök at tysta ner rörelsen var helgen en klar framgång, inte minst eftersom den presenterade ett konkret alternativ till de reaktionära visioner som oftast dominerar i den offentliga debatten just nu.

Aktionens kravlista var ganska tam. Det måste sägas. Att regeringen borde utlysa nödläge för klimatet samt att den måste agera för att rädda utrotningshotade djurarter och uppnå ett netto-noll för utsläppen till 2025 är förvisso helt riktiga krav. Men de måste på sikt integreras i en socialistisk strategi för att bli verklighet. Kapitalet med sin profitjakt som överordnat mål kommer inte frivilligt att underkasta sig de åtgärder som skulle behöva vidtas i samband med ett nödläge för klimatet. Inför detta faktum kommer en rörelse för klimatet antingen behöva vika ner sig, eller se till att bli en del av en bredare rörelse för att tukta och i förlängningen ta över kapitalet och använda resurserna på ett rationellt sätt, t.ex. genom att rädda miljön.

Här och här finns YouTubeklipp från helgen. Vi rapporterade även på Twitter från helgen. Dokumentation finns även på Extinction Rebellion Stockholms Facebook-sida.

Redaktionen