Rapport: Protester mot marknadshyror

Demonstranter i Göteborg håller avståndet. Foto: Arbetarmakt

Som en del av den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror hölls under lördagen protester i Göteborg. Här delade den planerade massdemonstrationen upp sig i elva lokala demonstrationer, med tanke på pandemin och folkhälsan, och hyresrättsaktivister och boende samlades i sitt kvarter för att lyssna på tal och protestera.

Som flera talare vid samlingen i Kortedala påpekade är införandet av marknadshyror i nyproduktion av hyresrätter bara ett första steg mot höjda hyror för alla hyresgäster, och en bostadsmarknad som ytterligare exkluderar arbetarklassen från rätten till en bostad. Sedan marknadshyror infördes i Berlin steg hyrorna med 93 procent, och enligt en undersökning kan förslaget innebära höjda hyror med 50 procent i Stockholm och mellan 32 och 50 procent i Göteborg.

I grunden handlar frågan om januariavtalet mellan regeringen och Liberalerna och Centerpartiet. De öppet borgerliga partierna är fast beslutna att driva igenom marknadshyror, och Socialdemokraterna har gått med på det för att knipa regeringsmakten. Kampen mot marknadshyror måste därför också bli en kamp mot januariavtalet. Som Pamela Möller-Ajani, ledamot i 18 aprilkommittén och ordförande i Hyresgästföreningen Norra Göteborg påpekade i sitt tal i Kortedala:

-Vi i 18 aprilkommittén är beredda att ställa oss i täten i kampen mot marknadshyra, vi kan ta initiativen, informera, agitera, men vi kommer aldrig kunna ersätta den styrka och makten som finns hos det breda hyresgäst- och arbetarkollektivet. Det är därför vi uppmanar folkrörelsen och arbetarrörelsens organisationer att göra gemensam sak med oss och bekämpa regeringen, januariavtalet och marknadshyra – att utlysa nya landsomfattande massprotester som skakar regeringen i dess fundament.

-Det är en otrolig kraft som finns om den sätts i rörelse, samtidigt måste arbetarklassen göra klart att de företrädare inom folk- och arbetarrörelsen som inte är beredda att ta kampen när den är så avgörande måste ställas åt sidan till förmån för en ny ledning som är beredd att företräda arbetarna och hyresgästerna.

Utöver Möller-Ajani fick de församlade i Kortedala höra fler andra inspirerande tal från lokala hyresrättsaktivister och eldsjälar i 18 april-kommittén – flera av talen finns att se på 18 april-kommitténs Facebook-sida. Alla präntade de in samma budskap: dagens protester är ett första steg för att bygga en bredare motrörelse mot marknadshyror, som involverar arbetar- och hyresgästsrörelsens gräsrötter över hela landet.

Med lördagens lyckade protester, trots en svår situation under rådande pandemi, har de hängivna aktivisterna i 18 april-kommittén  lagt en bra grund för ett sådant arbete. Vi uppmanar alla i Göteborg att följa och ansluta sig till 18 april-kommittén och dess framtida aktiviteter, och till aktiva i andra städer i landet att bilda lokala kommittéer och arbeta i Hyresgästföreningen för att fortsätta driva frågan för att tvinga regeringen att backa från detta frontalangrepp på arbetarklassens historiska rättigheter.

Arbetarmakt Göteborg

Fler bilder från dagens protester över hela Sverige finns i rapporten på 18 april-kommitténs hemsida: Landsomfattande protestdag mot marknadshyror.