Stoppa utbyggnaden av Preemraff!

Det är mera sånt här vi behöver, inte platt fall för oljekapitalet

En av de hetaste frågorna i Sverige just nu är utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil, Preemraff. Man skulle kunna tycka att det här är en enkel fråga. Utbyggnaden skulle innebära en ökning av utsläppen av koldioxid med omkring 1 miljon ton per år, samtidigt som vi har en global klimatkris, och så gott som alla som har någon förankring i vetenskapen är överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Givetvis borde den utbyggnaden inte tillåtas.

Som bekant är det dock inte riktigt så det funkar. Mark- och miljödomstolen har godkänt utbyggnaden, liksom Lysekil kommun. DN:s ledarsida, som har varit så flitiga med att stödja Greta Thunberg på ett allmänt plan, stödjer utbyggnaden men skriver att koldioxidlagring kan väga upp det ökade utsläppet. Detta är rent nonsens. De tekniker vi idag har för koldioxidlagring räcker inte på långa vägar för att kunna tillåta någon ökning av utsläppen. Vi behöver minska dessa kraftigt och utöver detta utveckla koldioxidlagringstekniker för att minska koncentrationen i atmosfären. Allt annat är enfaldiga fantasier.

Ett huvudargument – vid sidan av att alltid gå storföretagen till viljes och värna om deras vinster, något som oftast inte uttalas högt – är som vanligt jobben. Utbyggnaden förväntas ge 250 nya jobb. Vi lever i verkligheten och inser att det är nödvändigt att människor får möjlighet att försörja sig. Detta innebär dock inte att alla möjliga arbetstillfällen vore en bra idé. Exempelvis vore det möjligt att börja tillverka bomber eller stridsgaser mitt i städer, något som skulle ha uppenbara nackdelar. Sverige kunna börja sälja vapen till alla som vill ha, även de mest reaktionära och blodsbesudlade diktaturerna och alldeles oavsett om de ligger i krig som de har startat helt på eget bevåg. Nu har Sverige visserligen sålt vapen till Saudiarabien och USA, för att bara ta två av många exempel, men det går alltid att lätta ännu mera på reglerna och göra kryphålen ännu större. Om IS får lite luft under vingarna kanske de vill köpa? Det skulle kunna ge arbetstillfällen!

Givetvis försöker vi inte skoja bort det faktum att arbetslöshet är ett stort problem. Det finns dock ingen naturlag som säger att detta innebär att vi måste acceptera vilka arbetstillfällen som helst, oavsett om de förvärrar problemen med klimatförändringarna och i stort sett garanterar att Sverige inte kommer att kunna hålla ens det redan alldeles för mesiga Parisavtalet. Man kan också notera att de som pratar mest om arbetstillfällen när det gäller exempelvis utbyggnaden av Preemraff ofta är samma personer som under lång tid har gett sitt stöd till nedskärningar inom vården, skolan och omsorgen. Det går att istället för att bygga ut oljeraffinaderier anställa fler i om vården, skolan och förskolan, eller för att bygga solpaneler, bygga nya hyreshus med skäliga hyror eller renovera nedgångna bostadsområden. För att ta några exempel. Vi skulle kunna skapa betydligt mer än 250 arbetstillfällen, speciellt om vi minskar arbetstiden till sex timmar. Om vi börjar anpassa produktionen och samhällsplaneringen efter inte bara vad klimatet och miljön tål, utan också efter vad människorna – till skillnad från marknaden – faktiskt behöver, kombinerat med en arbetstidsförkortning, skulle vi lätt kunna skapa så mycket jobb att vi var tvungna att dra ned på jobb som inte behövs, som en stor del av reklambranschen, konsulter samt många av de chefer på olika nivåer som behövs för sin egen skull, men inte för att skapa något verkligt (och för chefspositioner som verkligen behövs kommer vi givetvis att justera ned lönerna till mer rimliga nivåer).

Det finns ett hinder för detta, så länge politiken underdånigt följer marknadens, d.v.s storföretagens logik. För att till fullo skapa ett samhälle där produktionen utgår från människors behov och anpassas till vad miljön och klimatet tål, och under goda förhållanden för alla kommer det att vara nödvändigt att bryta med marknadens diktat, och hela det system som innebär att ett fåtal äger en tillräcklig del av tillgångarna för att tvinga oss andra att jobba i deras intresse för att öka deras vinster, d.v.s kapitalismen. Kapitalisterna, liksom i allmänhet överklassen, de rika, och överhuvudtaget merparten av de högavlönade och de som står under dessas inflytande kommer självfallet att försvara sina privilegier med alla medel, men detta är helt nödvändigt för att bygga en värld som inte styrs i ett fåtal rikas vinstintresse, utan hänsyn till hur det går för merparten av människorna och miljön.

Låt fossilindustrin betala omställningen!
Det vore dock hopplöst abstrakt att bara ha svaret socialistisk revolution på vad som måste göras. Givetvis är det också nödvändigt med krav på vad som måste ske här och nu. Ett första är att utbyggnaden av Preemraff stoppas, andra är mera satsningar på förnyelsebara energikällor som sol och vind, utbyggd och kostnadsfri kollektivtrafik, satsning på järnvägarna, anställa fler inom vård och omsorg samt sex timmars arbetsdag. För att finansiera detta är det rimligt att först och främst tvinga fossilindustrin att betala. Inte bara har de gjort enorma vinster på att förstöra klimatet, de har också i åtskilliga årtionden inte bara tigit trots att de kände till hur det skulle påverka klimatet redan på 1960-talet, utan har även medvetet ljugit om saken. Egentligen borde hela fossilindustrin konfiskeras, men att tvinga dem att betala för en omställning bort från fossila bränslen till exempelvis sol och vind är det minsta vi kan begära. Förutom fossilindustrin har resten av storföretagen, bankerna och de rika fått kraftigt sänkta skatter de senaste 40 åren, medan deras förmögenheter har skjutit i höjden. Genom att återinföra förmögenhetsskatten, åter höja bolagsskatterna, minska möjligheterna till avdrag, sluta strö skattelättnader över dem, i allmänhet återinföra de progressiva skatterna samt, inte minst, jaga de rika skattesmitarna med en frenesi som en moderat som jagar fattiga påstådda bidragsfuskare inte ens kan drömma om skulle vi komma långt.

En invändning kommer att vara: om vi höjer skatterna kommer företagen bara att lämna landet. De som argumenterar så har uppenbarligen böjt sig för storföretagens diktat som de viljelösa tjänare de är. Vårt svar är istället: de som på detta sätt skulle sabotera en politik av och för arbetarklassen och vägra betala sin del vore uppenbarligen brottslingar. Deras företag och förmögenheter måste därför, om de envisas, konfiskeras och de själva ställas inför domstol. Det kan kanske låta hårt, men alternativet är att ständigt böja sig för överklassens vilja, medan vi fortsätter med demokratin som en charad. Någon som försöker påverka den förda politiken med hot eller våldsåtgärder brukar idag klassas som terrorister. Vi tycker att det är dags att detta också börjar användas på den grupp som i överlägset störst utsträckning använder utpressning och hot för att påverka politiken i världen, och med mest förödande resultat!

Men i den aktuella frågan gäller det först och främst att stoppa utbyggnaden av Preemraff. Press måste sättas på den påstått ”röd”-”gröna” regeringen av göra detta. Fackföreningsrörelsen borde sluta med sitt schackrande med allt möjligt – här alltså miljontals ton koldioxid – för att rädda ett litet antal jobb, jobb som de borde kräva genom satsningar på annat, som en upprustning av vård och omsorg och annat vi behöver. Hela arbetarrörelsen borde verkligen inse att klimatfrågan bokstavligen handlar om liv och död! Och så länge Stefan Löfven och de andra sossepamparna tillåts sitta kvar, vilket vi hoppas inte är länge till, borde arbetarrörelsen kräva en politik i sitt eget intresse av honom, som att säga nej till en miljon ton koldioxid årligen. I brist på att detta händer är vi helt för andra aktioner mot utbyggnaden, med syfte att stoppa den, som den här.

Jens-Hugo Nyberg