Studiecirkel: Lenin och världsrevolutionen

”Kamrat Lenin städar bort smuts från världen”, bolsjevikisk propagandaaffisch från 1920

Det finns en utbredd uppfattning om att världsrevolutionen är något som bara Trotskij och trotskister har förespråkat. Kanske Rosa Luxemburg och vissa andra, men i vilket fall inte bolsjevikpartiet. Detta är helt igenom falskt. I själva verket var Lenin precis lika inriktad på världsrevolution som Trotskij var.

Arbetarmakt kommer att hålla en studiecirkel om detta. Vi kommer att diskutera bolsjevikernas, och i synnerhet Lenins, syn på revolutionens internationella karaktär, direkt hjälp till revolutioner i andra länder, inklusive med vapenmakt, och hur detta förhåller sig till den nationella självbestämmanderätten. Både vad som skrevs före 1917 och hur det tillämpades efter oktoberrevolutionen kommer att gås igenom.

Texten vi läser och diskuterar är Lenin, Världsrevolutionen och den nationella självbestämmanderätten. Texten finns även tryckt i nummer 8 av vår teoretiska tidskrift Revolutionär marxism. Kontakta oss om du vill beställa ett exemplar.

Läsning

  • Träff 1: fram till och med rubriken Brest-Litovskfreden
  • Träff 2: fram till och med rubriken Turkestan
  • Träff 3: resten

Cirkeln kommer att bestå av tre träffar, och den första hålls på onsdag 28 oktober. Träffarna hålls kl. 19, på Zoom, kod: 977-760-6505.

Välkomna!