Citatet: Lenin om presidentvalet i USA

Vi publicerar här ett översatt utdrag ur Lenins artikel om presidentvalet i USA 1912, där Demokraterna och Republikanerna utmanades dels av Eugene Debs Socialistparti, men också av den f.d. republikanen Theodore Roosevelts nybildade, populistiska Progressiva parti. Mycket har förändrats sedan dess, men en hel del är sig likt, både vad gäller tvåpartiväldet och utmaningarna från ”progressiva”, men i grunden pro-kapitalistiska, populistiska partier, som dagens Gröna parti i USA.

I alla borgerliga länder tillkom partierna som står för kapitalismens bevarande, alltså de borgerliga partierna, redan för länge sedan, och ju större den politiska friheten är, desto stabilare är dessa partier.

USA är det land där denna frihet är som störst. Och i ett halvt århundrade – sedan inbördeskriget om slaverifrågan 1860-1865 – har två borgerliga partier där varit anmärkningsvärt stabila och starka. Demokratiska partiet heter de före detta slavägarnas parti. Och det borgerliga parti vilket förespråkade ett slut på slaveriet har utvecklats till Republikanska partiet.

Sedan slavarnas frigörelse har skillnaden krympt mellan partierna. De har framför allt stridit om importmomsens storlek. Deras trätomål har inte haft någon verklig betydelse för folkets massor. Det amerikanska folket har blivit bedraget och förts bakom ljuset avseende sina intressen genom de spektakulära och meningslösa dueller som i stället hållits mellan de två borgerliga partierna.

Det s.k. tvåpartisystem som framträtt i Amerika och Storbritannien har varit ett av de mest effektiva hindren mot en oberoende arbetarklass uppstigande, det vill säga, mot ett genuint socialistiskt parti.

(..)

Vi ska rädda kapitalismen genom reformer, säger [Roosevelts Progressiva parti]. Vi ska genomföra den mest progressiva fabrikslagstiftningen. Vi ska inrätta statlig kontroll över alla truster (vilket i USA innebär över alla industrier!). Vi ska inrätta statlig kontroll över dem för att avskaffa fattigdomen och låta alla tjäna en ”tillbörlig” lön. Vi ska införa ”samhällelig och industriell rättvisa”. Vi förespråkar alla reformer – den enda reform vi inte vill ha är expropriering av kapitalisterna.

USA:s rikedomar uppskattas nu till 120 miljarder dollar. Ungefär en tredjedel av dessa tillhör två truster, Rockefellers och Morgans, eller är underordnade dessa truster. De blott 40 000 familjer som utgör dessa två truster är herrar över 80 miljoner löneslavar.

Så länge dessa moderna slavdrivares välde består förblir alla ”reformer” bedrägliga. De sluga multimiljonärerna anlitade Roosevelt specifikt för att han skulle predika detta bedrägeri. Om kapitalisterna tillåts behålla sitt kapital kommer den ”statliga kontroll” de utlovar att bli ett redskap för att bekämpa och krossa strejker.

Läs hela artikeln på engelska på Marxists.org: The Results and Significance of the U.S. Presidential Elections, Pravda nummer 164, 9 november 1912.

Redaktionen