Rapport: Kommunistisk propaganda i förorten

 

Nyligen genomförde några kamrater en propagandaaktion i Skärholmen i södra Stockholm. De satte upp affischer och klistermärken som ett led i motoffensiven mot all den borgerliga och imperialistiska propaganda som sköljer fram. På ett av klistermärkena står det ”Sverige ut ur Afghanistan”. Vi påminner därmed om att den svenska imperialistiska staten deltar som lojal juniorpartner i USA:s fortsatta ockupation och övergrepp mot Afghanistan. Det svenska inslaget är numera litet jämfört med tidigare men den principiella ståndpunkten måste vara glasklar: Sverige deltar militärt i en truppinsats som i förlängningen handlar om att säkra USA:s fortsatta regionala och globala dominans. Vi trotskister motsätter oss detta eftersom det leder till att de förtryckta massorna trampas ned ännu mer. Alla imperialistiska trupper måste drivas ut ur Afghanistan. Vi uppmanar alla att hjälpa till med att sprida vår antiimperialistiska och revolutionära propaganda.

Arbetarmakt Stockholm