Om valet i USA

Foto: Alex Radelich, Unsplash

I väntan på besked från presidentvalet i USA publicerar vi här det valuttalande Förbundet för Femte Internationalens internationella sekretariat publicerade på tisdagen, i svensk översättning.

Miljontals amerikanska medborgare röstar i dag i ett val som hela världen följer. Nästan 100 miljoner människor har redan röstat, i en vallokal eller genom förtidsröstning.

Opinionsmätningarna gav Demokraternas Joe Biden en tvåsffrig ledning, och Donald Trump har gjort sitt allt för att på förhand ifrågasätta valresultatet – om han skulle förlora. Han har hävdat att poströstningen i sig ger upphov till valfusk och har hävdat att vallängderna innehåller miljontals felaktiga namn. Han har uppmanat anhängare i extremhögern att samlas vid vallokaler för att ”övervaka”, eller i andra ord hota, väljare i områden där Biden har stort stöd, inklusive områden som domineras av icke-vita väljare.

Den amerikanska ”demokratin” har aldrig riktigt varit någon demokrati för svarta arbetare, inte ens efter 60-talets medborgarrättslagar, och har inte varit någon demokrati alls för miljontals migrantarbetare och papperslösa. Detta system står nu inför en djup kris, där hela dess kärna ifrågasätts.

Men krisen kan inte enbart skyllas på Trump. I grunden handlar det om det kapitalistiska systemets misslyckande att lösa grundläggande frågor för den amerikanska arbetarklassen.

Bernie Sanders roll har varit att leda väljarnas ilska tillbaka in i de kapitalistiska Demokraterna, trots att Biden redan på förhand gjort klart att han inte kommer att låta några vänsterdemokrater, så kallade demokratiska socialister, införa ”Medicare for All”, det vill säga en allmän sjukförsäkring i stil med det som finns i det flesta europeiska länder. I USA ses allt som doftar välfärdsstat, av republikanska men även demokratiska politiker, som synonymt med socialism, om inte kommunism.

Avsaknaden av ett oberoende arbetarparti gör att miljontals arbetare ser Demokraterna som sitt enda alternativ för att besegra Trump.

Men även om en röst på Demokraterna kan innebära slutet för Trump-administrationen betyder inte det något slut för den politik och det system som utgjort grogrunden för hans rörelse, särskilt inte med tanke på coronakrisen och den massarbetslöshet, hemlöshet och social oro som följt i dess spår. I bakgrunden hotar ännu en djup lågkonjunktur. I likhet med Obama avser Bidens att understödja storföretagen och låta arbetarklassen betala priset för de skulder staten dragit på sig under krisen.

Flera faktorer avgör valutgången. Om Trump totalt får färre röster än Biden, men utropar sig själv till segrare och lyckas få sittande republikanska politiker och konservativa domare att avbryta rösträkningen eller att bortse från redan avlagda röster, borde arbetare ta upp uppmaningen från Central Labor Councils in Rochester, N.Y., Seattle and Western Massachusetts om generalstrejk, och mobilisera för en sådan på gatorna.

Om Trump förlorar finns en tydlig risk för att hans reaktionära anhängare, förstärkta av extremhögergrupper och miliser, utvecklas till en fascistisk massrörelse som kan inleda en terrorkampanj mot alla arbetare och progressiva krafter. Den djupa sociala, ekonomiska och politiska kris som USA befinner sig i gör det till ett hot, och om så sker måste arbetarklassen förbereda en militant försvarskamp.

Även om antingen Trump eller Biden tydligt kan utropa sig till segrare är frågan om vilket politiskt program de sedan genomför inte ännu avgjord – det hänger på om arbetare, svarta, ungdomar, kvinnor och papperslösa kan mobiliseras i en handlingskraftig enhetsfront för arbetarklassen, minoriteter och kvinnor i en kamp för sina rättigheter och för sin politiska agenda.

De krav de måste ställa är bland annat:

  • Ett stopp för polisvåldet, ett stopp för poliser som går ostraffade, och ett stopp för polisens trakasserier av hela bostadsområden genom massräder och -gripanden
  • Alla som gripits under protesterna mot rasism och polisvåld måste omedelbart friges
  • Avveckla fängelseindustrin, ”kriget mot drogerna” och frige alla de som sitter fängslade och som berövats sina rättigheter för lindriga brott

En sådan rörelse måste kräva en ovillkorlig rätt för kvinnor att få tillgång till preventivmedel och fria aborter. De måste kräva alla fullvärdiga medborgerliga rättigheter för alla ”olagliga” invandrare, att koncentrationslägren stängs och att muren mot Mexiko monteras ner.

De måste kräva rätten att strejka, rätten att organisera sig i varje delstat och varje stad, och att alla reaktionära lagar mot anställningsskyddet, så kallade ”right to work”-laws, avskaffas.

Kampen mot coronakrisen ställer sina krav:

  • De som permitteras från sina arbeten ska ersättas med minst 15 dollar (ca 130 kr) i timmen
  • Ockupera alla företag som genomför nedskärningar
  • Förstatliga sjukvårdsindustrin och inför ett system för smittspårning under arbetarkontroll
  • Inför en coronaskatt för rika och storföretag, så att arbetare inte får betala för krisen

Kampen för detta program kräver ett riktigt arbetarparti baserat på arbetarrörelsen, de stridbara grenarna av BLM och kvinnorörelsen, liksom migrantarbetarna.

Upp till kamp för ett arbetarparti som leder kampen för arbetarmakt.

Internationella sekretariatet
Förbundet för Femte Internationalen

Följ våra amerikanska kamrater i Workers Power för fler uppdateringar från kampen i USA.