Studera Lenin och kampen mot imperialistiska krig med Arbetarmakt

Arbetarmakts nästa studiecirkel kommer att handla om kommunisters politik gentemot imperialistiska krig, med speciellt fokus på Lenin. Vi kommer att göra detta utifrån den amerikanska marxisten Hal Drapers korta bok The Myth of Lenin’s ”Revolutionary Defeatism”, som ni kan läsa här, eller beställa där böcker beställs.

Studiecirkeln kommer att börja i mitten av januari och bestå av fyra möten på Zoom. Vill du vara med? Kontakta oss, här eller på Facebook.

Redaktionen