Rapport: Propagandaspridning i Stockholm

Trots prövande väder gav sig några kamrater i Stockholm under måndagskvällen ut för att inviga ett rött 2021 genom att förgylla Skärholmen med kommunistisk propaganda – bland annat mot Nato-anslutning, för revolutionär kvinnokamp och för ett klasslöst samhälle. Vi uppmanar alla att hjälpa till med att sprida vår socialistiska och revolutionära propaganda. Läs mer om hur du blir medlem i eller organiserad sympatisör till Arbetarmakt här.

Arbetarmakt Stockholm