Stor majoritet: nödläge för klimatet!

När man läser kommentarsfält under artiklar om klimatet kan man lätt få intrycket av att de som förnekar att vi är inne i en global klimatkris är en stor del av befolkningen. Vi vet visserligen att många inom extremhögern dras till kommentarsfält som flugor till koskit – och klimatkrisförnekarna står i mycket hög grad åtskilligt till höger – men besök där kan ibland känns nedslående, när de tvunget ska visa upp för allmänheten att de inte förstår något om klimatet.

En ny stor opinionsundersökning från FN:s utvecklingsprogram (UNDP), där 1,2 miljoner människor från 50 länder tillfrågades, ger dock en annan bild: 2/3 av alla tillfrågade inser att vi befinner oss i ett nödläge för klimatet. En stor majoritet stödde också omfattande åtgärder för att komma till rätta med detta, även när det skedde i deras egna länder. I länder där fossila bränslen är en huvudsaklig källa till utsläpp stödde majoriteten satsningar på förnybar energi, med ett stöd i USA på 65 %, i Australien på 76 % och i Ryssland på 51 %. Likaså i länder med stor skogsavverkning fanns det ett stort stöd för att bevara skogen, med 60 % i Brasilien och 57 % i Indonesien.

Överlag var den åtgärd med störst stöd att bevara och återställa skogarna, följt av förnyelsebar energi och klimatvänligt jordbruk. De länder där flest höll med om att det är ett nödläge för klimatet var Storbritannien och Italien med 81 %, Australien med 72 % och USA och Ryssland med 65 %. Till och med i det land med lägst siffror, Moldova, höll 50 % med.

Detta är givetvis mycket glädjande. Vi måste nu fortsätta att kämpa för att de siffrorna ska öka ytterligare, liksom viljan till radikala åtgärder. Än mer måste vi omvandla den viljan till ett faktiskt och konkret tryck på att något ska hända. Som kommunister kommer vi självklart att framhålla att omvandlingen till ett samhälle som inte förstör klimatet och miljön skulle göras bäst, snabbast och smidigast under en socialistisk planekonomi, där det inte skulle finnas starka kapitalistiska intressen som bygger sin verksamhet och sina vinster på att ösa ut växthusgaser, och där inte en mycket stor del av den samlande förmögenheten skulle vara samlad hos ett litet skikt rika som verkligen inte förstår varför de måste lätta på sina feta bankkonton för att bidra till detta. Men vi kan inte nöja oss med detta. Det är varje socialists plikt att bidra till att omvandla viljan till förändring till konkret kamp för satsningar på förnybar energi, utbyggd och kostnadsfri kollektivtrafik, skydd och återställande av skogar – i synnerhet de tropiska regnskogarna – stopp för utbyggnad av kolkraftverk och oljeraffinaderier samt konfiskering av hela fossilindustrin och omställning av den för att exempelvis fånga in och lagra koldioxid, för att bara nämna några saker som måste göras, tills de styrande politikerna inte har mycket annat val än att anpassa sig. Det här borde vara en huvuduppgift för hela vänstern, arbetarrörelsen och i allmänhet alla som inte anser att deras snäva vinstintressen är viktigare än att undvika en global klimatkatastrof som faktiskt skulle kunna orsaka den största förödelse som mänskligheten hittills har bevittnat.

Jens-Hugo Nyberg