Fossila föroreningar dödar 8,7 miljoner människor per år

Vi vet numera att den globala uppvärmningen inte bara är en fråga för framtiden. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakade den redan för 15 år sedan över 100 000 dödsfall per år i världen, en siffra som väntas stiga till 250 000 mellan 2030 och sedan väntar de stora katastroferna, som massvält på grund av minskade regnmängder – eller översvämningar- eller brist på dricksvatten, och som är oundvikliga om ingenting görs.

Än så länge är det dock inte uppvärmningen som är den mest dödliga effekten av användningen av fossila bränslen som kol och olja. Luftföroreningar dödar fortfarande fler. En ny studie pekar på att det kan vara betydligt fler än vi tidigare hade trott: enligt den orsakade föroreningar från användning av fossila bränslen så många som 8,7 miljoner dödsfall i världen 2018. Detta är dubbelt så mycket som tidigare studier har visat på, delvis för att de nu har undersökt effekterna av luftburna sotpartiklar i mer detalj.

Det är givetvis svårt att slå fast en definitiv siffra, men det är uppenbart att luftföroreningar från fossila bränslen dödar miljontals människor i världen varje år – förutom att bädda för vad som kan bli mänsklighetens största katastrof, om ingenting görs. Detta understryker åter nödvändigheten av att snabbt minska användningen av fossila bränslen, för att helt fasa ut dem inom ett eller två årtionden.

Ett steg på vägen är att fossilindustrin snarast måste konfiskeras, liksom dess samlade vinster – även i enskilda oljemiljonärers händer – för att användas för att satsa på alternativ som sol- och vindkraft och utveckla nya alternativ som snabbt kan ersätta all användning av fossila bränslen. Alternativet är att fortsätta att låta miljontals människor dö varje år.

Jens-Hugo Nyberg