Kämpa mot marknadshyrorna!

Bakgrundsfotografi: Chris McLay, Unsplash

Följande flygblad kommer att delas ut av Arbetarmakt vid de landsomfattande protesterna mot förslaget om marknadshyror på söndag. Läs här för mer information om manifestationerna.

Från första juli vill regeringen införa fri hyressättning på nybyggda hyresrätter, och högern stödjer förslaget. Fri hyressättning kommer att innebära högre hyror, och högre hyror på nybyggda hyresrätter kommer att innebära högre hyror för alla hyresrätter. Det vore ett stort steg mot fullständiga marknadshyror.

Marknadshyror innebär att hyresvärdarna får ta ut vilka hyror de vill. Enligt en ny rapport som konsultföretaget Ramboll gjort för Hyresgästföreningen skulle marknadshyror innebära att hyrorna i Sverige skulle höjas med 30-50 %, lite olika beroende på var man bor.

Hyreshöjningarna i Stockholm beräknas t.ex. bli omkring 50 %, men ingenstans kommer det att innebära att hyrorna sänks. Det kommer att bli sämre för alla hyresgäster i Sverige – vi kommer alla att få det svårare att klara oss, vi kommer att få dra in på annat, och många kommer att tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar i sina hem.

Därför är det nödvändigt att vi stoppar alla steg mot marknadshyra. Bostad är en rättighet. Det ska inte vara något som bostadsbolag tjänar feta pengar på, eller en handelsvara.

  • Stoppa alla steg mot marknadshyra!
  • Stoppa alla ombildningar till bostadsrätter – ombilda istället tillbaka till hyresrätter!
  • Stoppa alla giriga privata värdar – återför alla värdar till allmännyttan!
  • För en omfattande upprustning av alla hyreshus och lägenheter som behöver lagas och renoveras!
  • Gör en omfattande översyn av samtliga hyresrätter, med representanter för arbetarrörelsen och hyresgästerna själva. Sänk hyrorna till mera rimliga nivåer!
  • Genomför ett omfattande program med nybyggnation av nya hyresrätter med bra standard och rimliga hyror. Bygg bort bostadsbristen!
  • Förstatliga byggbranschen!
  • Arbetarrörelsen måste ta strid för dessa krav – genom masskamp och för att pressa regeringen att backa från förslaget!

Gå med i kampen mot marknadshyror och vräkningar, för bra bostäder som vi alla har råd med! För mer information och kontakt, besök nejtillmarknadshyror.se.

Arbetarmakt