Video: Debatt mellan revolutionärer

Det finns många vänsterorganisationer som säger sig vara revolutionära. Vad är skillnaden mellan dem och den väg framåt de förespråkar? Vad skiljer oss åt och vad förenar oss? På vilka grunder kan vänsterenhet uppnås? Och vilka är de viktigaste uppgifterna för revolutionärer i dag? Det är några av de frågor som debatterades i ett möte mellan våra brittiska kamrater i Red Flag tillsammans med vänsterorganisationerna Alliance for Workers’ Liberty (AWL) och Mutiny. Debatten hölls i somras, och beskrevs så här av AWL i efterhand:

Ruth Cashman, AWL, argumenterade fär att socialister som håller med varandra om viktiga grunder i perspektivet framåt – om klasskamp mot krisen, om behovet av att förändra och demokratisera arbetarrörelsen, om brexit, internationalism och fri rörlighet – borde eftersträva samorganisering, gemensamma kampanjer och fler gemensamma diskussioner och debatter, även om vad som skiljer oss åt.

Neil Faulkner, Mutiny, beskrev målande hur allvarliga de kriser vi står inför är, och behovet av att ena och blåsa nytt liv i vänstern för att möta dem. Han menade att det viktiga inte är att fokusera på programmatiska skillnader vänsterorganisationer emellan, eller att betrakta byggandet av dessa organisationer som något som i grunden kan läsa de problem vi står inför.

Kady Tait, Red Flag, förde fram vikten av ett tydligt definierat politiskt program. Han menade att vissa av skillnaderna organisationerna emellan är lika viktiga som de frågor vi håller med varandra om. Han betonade särskilt skillnaden mellan AWL och Red Flag gällande den nationella frågan, speciellt Israel-Palestina, och hur man ska definiera imperialismen – detta debatterades också på mötet. Kady avvisade Neils uppfattning om att det går att hitta en omväg runt att utveckla ett politiskt program och att bygga utifrån de nu existerande organisationerna.

Debatten är på engelska, men är lätt att följa. Även om diskussionen av naturliga skäl till stor del utgår från situationen i Storbritannien är de principiella frågorna intressanta också för socialister i Sverige, och Kady ger i sina inlägg en bra bild av synen på organisationsbygge som förs fram av Förbundet för Femte Internationalen, och som alltså också delas av Arbetarmakt. Se den!

Fler debatter mellan Red Flag och AWL är planerade – närmast en om Israel-Palestina-frågan, onsdag 19 maj. Facebook-event för den debatten: Socialists on the Israel-Palestine conflict.

Redaktionen