Fortsatt solidaritet med den palestinska kampen

Fredagen den 21 maj arrangerade Samidoun i Stockholm ännu en demonstration till stöd för kampen i Palestina mot den sionistiska terrorn. Vi som kom dit kunde konstatera att det utropats eldupphör och att det palestinska motståndet lyckats stå emot den mångfaldigt starkare israeliska staten. Arrangörerna var noggranna med att följa alla riktlinjer med anledning av pandemin. Deltagarna delades in i mindre grupper som spreds ut med tillräckligt avstånd till varandra. Många bar munskydd. Det råder inget tvivel om att det var en engagerad demonstration med mycket bifall till talarna och stort tryck i talkörerna. Med rätta var många upprörda över de sionistiska massmördarnas hänsynslösa framfart. Men allt gick lugnt och disciplinerat till.

Mitt under pågående tal så bestämde sig polisen för att tillämpa pandemilagen och då givetvis på sitt oefterhärmligt klumpiga sätt. Det råder alltså en dödlig pandemi som smittar genom närkontakt. Det pågår en politiska manifestation där folk håller avstånd till varandra på ett betydligt mer genomgripande sätt än i valfritt varuhus eller kollektivt färdmedel. Vad gör polisen? Jo de beslutar sig för att köra fram ett antal piketbussar på ett synnerligen aggressivt sätt gentemot demonstranterna. De omringade oss och började sen använda piketbussarna och poliser till fots för att fösa hop demonstranterna i en tät klunga. Efter det intensifierade de anklagelserna mot oss för att bryta mot pandemilagen!? Det kanske vi gjorde i det uppkomna läget men i så fall enbart därför att polisen med fysiska metoder tvingade oss till det. Hursomhelst, efter att vi tvingats till att bryta mot både pandemilagen och det sunda förnuftet så började polisen att dra folk ut ur demonstrationen och sen pressa oss till att gå därifrån innan alla tal hållits, vilket vi gjorde i form av en demonstration genom Södermalm. Trots polisens sabotageförsök formade sig det hela till en intensiv och mycket lyckad demonstration i solidaritet med den palestinska motståndskampen.

Här ses en del av polisens inringning och sammanpressning av en lugn och utspridd demonstration.

Redaktionen