2 x läsning om Palestina

Palestina Action under aktionen. Foto: via Gruppe ArbeiterInnenmacht

Vi delar här med oss av två nya artiklar som ger olika perspektiv på den palestinska frihetskampen och solidaritetsrörelsen med den.

Aktion mot israeliskt vapenföretag i Storbritannien
I måndags kom nyheten om att italienska hamnarbetare vägrat lasta ett fartyg som var på väg med vapen till den israeliska krigsmaskinen. Förbundet för Femte Internationalen står till fullo bakom sådan praktisk, internationell solidaritet. Det är precis sådant som behövs för att på allvar utmana bosättarstaten Israel utifrån – Israel är ju helt beroende av omvärlden för att utföra sin roll som imperialismens utpost i Mellanöstern.

Ett annat exempel på samma sak är den brittiska aktivisten Palestina Action, som i veckan blockerade en fabrik tillhörande det israeliska militärföretaget Elbit, och ockuperade en annan, i Storbritannien. Våra tyska kamrater i Gruppe ArbeiterInnenmacht har intervjuat aktivisterna bakom aktionen – läs det, på tyska här, och på engelska här.

Palestine Action is a UK based direct action network fighting for an end to UK complicity with Israeli Apartheid and stopping its cooperation with Israel’s war industry and economy. Recent activities have targeted Elbit Systems Ltd, an Israeli armaments and high tech company.

In response to the bombardment of Gaza, Palestine Action blockaded an Elbit factory in Oldham and occupied Elbit’s UAV Tactical Systems factory in Leicester, with the aim of stopping production, raising awareness and encouraging collective action such as seen with the Italian dock workers in Livorno. The League for the Fifth International fully supports these actions. We call on workers and left organisations to join and support such efforts.

Seger åt intifadan!
En ny artikel på Förbundet för Femte Internationalens hemsida går på samma spår när det gäller internationell solidaritet:

Plainly, it is the duty of every worker, socialist, every democrat, to come to the aid of the besieged and monstrously oppressed people of Gaza by taking action to stop “our” governments’ support for this state inflicted terror. Those who say both sides should stop fighting simply choose not to see the difference between victim and victimizer, between those with no state to defend them and those with the most powerful and well-armed state in the Middle East. In fact, it is the Palestinian people, who have a right to defend themselves against the Israeli state. In terms of the balance of weaponry and force, it is the Palestinians who are the biblical David facing the Israeli Goliath (with the USA, Britain and the states of the EU guarding its back).

Läs artikeln här: Victory to the Palestinian Intifada!

Redaktionen