Öppet möte 9 juni: Samtal med tyska aktivister

I fredags släpptes utredningen om införandet av marknadshyror i Sverige. Det blev också startskottet för en upptrappad aktivitet från hyresaktivister över hela Sverige. Förslaget går nu ut på remiss, och under den perioden är det av yttersta vikt att alla som vill stoppa detta angrepp på arbetarklassens villkor trappar upp aktiviteterna och gör allt som krävs för att stoppa det.

Som inspiration i den kampen kan vi vända våra blickar mot internationella exempel. Ett sådant är bostadskampen i Tyskland, särskilt i Berlin, där aktivister nu framgångsrikt driver en kampanj för att folkomrösta om att expropriera de fastighetsjättar som där pressar upp hyran för vanligt folk.

För att lära av den kampanjen har Arbetarmakt bjudit in två aktivister från den kampanjen till ett samtal där de kan berätta om sin kamp och vi kan lära av varandra.

Mötet är öppet för alla intresserade. Det hålls online, på Zoom, på onsdag 9 juni kl. 19.00. Anslut via den här länken, eller använd kod 977-760-6505. Facebook-event för mötet finns här.

Mötet kommer att hållas på engelska, men översättning går att ordna för den som vill ställa frågor eller göra inlägg på svenska. Välkommen!

Summary in English:
In Sweden, the government now prepares to marketise rents, removing restrictions for how high landlords and property companies can push rents. As housing activists and tenants in the left now step up the struggle against that proposal, we can turn to international examples for inspiration. One such example is the housing activist campaign in Germany, especially in Berlin, where activists now campaign for a referendum om expropriating the property giants there. In order to learn from that campaign, Arbetarmakt, Swedish section of the League for the Fifth International, has invited two activists from Germany to a meeting where they can tell us about the campaign, and we can learn from each other.

The meeting is open to everyone interested. It will be held online, on Zoom (link to meeting), and in English, on Wednesday, June 9 at 7.00 PM CEST. A Facebook event for the meeting is available here. Welcome!

Redaktionen

Bildkälla: Adam Vradenburg, Unsplash.